Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO

“MODA W CZASACH GENERAŁA  JÓZEFA BEMA”

 

Historia mody XIX w to niekończąca się opowieść. Charakteryzuje ją duża różnorodność, bogate zdobienia i efektowne dodatki, np. przepiękne kapelusze.  Zwykło się uważać, że moda jest domeną  kobiet, ale wiek XIX jest wiekiem szczególnym w ewolucji męskiego ubioru. Był zdecydowanie mniej dekoracyjny niż strój kobiecy, ale nie mniej interesujący.

Zachęcamy do udziału w konkursie, który przybliży tradycje i zwyczaje z okresu, w którym przyszło żyć Patronowi naszej szkoły, Obcowanie z modą i XIX-wiecznymi strojami pozwoli nam na chwilę przenieść się w czasy generała J. Bema.

 

Nowa pracownia informatyczna

Od 15 września 2019r. do 31 grudnia 2019r. w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie realizowane było przedsięwzięcie "Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 1 im. gen Józefa Bema w Ciechanowie", współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych". Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych, poniesionych na realizację zadania to 67 867,14 zł, przy czym środki z budżetu Województwa Mazowieckiego to 47 500,00 zł (70%), a środki własne Beneficjenta, tj. Starostwa Powiatowego w Ciechanowie to 20 367,14 zł (30%).

REGULAMIN KONKURSU GRY OLD School COUNTER STRIKE:

 1. Data konkursu - 19,20.03.2020r.
 2. Nabór chętnych drużyn 5 osobowych do udziału - 13-17.03.2020r.
 3. Klasę może reprezentować tylko 1 drużyna.
 4. Rozegranie konkursu systemem pucharowym.
 5. Wyłonienie zwycięzcy 20.03.2020r.
 6. Rozdanie dyplomów dla zwycięskiej drużyny - 20.03.2020r.

 

Organizator: Przemysław Łuniewski

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

NA PROJEKT WIELKOFORMATOWEJ GRAFIKI PROMUJĄCEJ SZKOŁĘ I JEJ PATRONA

 

Cele:

 •  rozwijanie twórczej i aktywnej postawy uczniów , wrażliwości artystycznej oraz wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych,
 • włączenie społeczności szkolnej w obchody Dni Patrona, rozbudzanie postaw obywatelskich,
 •  pogłębianie wiedzy na temat sztuki współczesnej-street artu, 

Założenia konkursu

Tematem konkursu jest wielkoformatowa grafika na ścianę budynku, mural bądź graffiti, która w nowoczesny sposób  ma promować szkołę i jej Patrona. Głównym elementem kompozycji powinien być portret Patrona bądź logo szkoły wkomponowane w dekoracyjne elementy typowe dla sztuki street art.

REGULAMIN KONKURSU na najciekawszą grafikę

REGULAMIN KONKURSU na najciekawszą grafikę na tło pulpitu o tematyce:

 

 „Generał Józef Bem, a także  inżynier wojskowy założyciel pierwszej, samodzielnej organizacji polskich techników, patron naszej szkoły”

 

Konkurs dla wszystkich klas dowolnego profilu

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Celem konkursu jest tworzenie wizerunku patrona szkoły, promocja patrona, twórcza organizacja czasu wolnego z wykorzystaniem techniki komputerowej
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy graficznej , która będzie tłem na pulpit komputerów w naszej szkole.
 3. Zwycięskie prace będą umieszczone na stronie szkoły.
 4. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. gen. J.Bema w Ciechanowie
 5. Finał, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursowych odbędzie się na uroczystości podczas obchodów Dnia Patrona w dniu 20. III. 2020r.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl