„Przyłapani na czytaniu” - konkurs

Szkolny Konkurs Artystyczny

w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek  Szkolnych

Regulamin

 

Cele konkursu:

  •  Promocja czytelnictwa i biblioteki jako miejsca miłego i pożytecznego.
  •  Rozwijanie zdolności artystycznych.
  •  Rozbudzenie wyobraźni.
  •  Wyłonienie talentów.
  •  Motywowanie do podejmowania prób samodzielnego tworzenia.
  •  Propagowanie czytelnictwa poprzez wystawę najlepszych prac.

 

Uczestnicy: wszyscy uczniowie ZS nr 1.

 

Zasady uczestnictwa:

         Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy w formie wybranej z poniższych:

1.     Plastyczna – plakat, rysunek, obraz promujący bibliotekę szkolną.

2.     Fotograficzna – zdjęcie lub kolaż zdjęć (format A4).

 

Termin składania prac  -  do 24.10.2017 r. (do biblioteki szkolnej lub nauczycieli polonistów)

 

Kryteria oceny:

  •  Związek z tematem
  •  Samodzielność
  •  Oryginalność
  •  Estetyka

ORGANIZATORZY:

nauczyciel bibliotekarz

nauczyciele poloniści

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl