Projekty dofinansowane z UE realizowane w ZS1


 

 

 

Realizacja zajęć w projekcie "BEM" w Ciechanowie szkołą przyszłości

 

„BEM” w Ciechanowie szkołą przyszłości

dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego

Projekt pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”.

 

 

Projekt "Zawodowcy na start"

 

Projekt pt. „Zawodowcy na start” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

 

 

"DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE W SZKOŁACH POWIATU CIECHANOWSKIEGO "

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl