JÓZEF PIŁSUDSKI I JEGO CZASY - konkurs

Cele konkursu:

 1. Zapoznanie młodzieży z postacią Józefa Piłsudskiego jako jednego z Patronów Roku 2017.
 2. Propagowanie wśród młodzieży współczesnych postaw patriotycznych na przykładzie Józefa Piłsudskiego.
 3. Wzbogacenie wiedzy historycznej wśród młodzieży.
 4. Zainicjowanie obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 5. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł, ich selekcji i przetwarzania.

Regulamin:

 1. Adresaci konkursu: wszyscy uczniowie klas maturalnych obowiązkowo oraz chętni uczniowie z pozostałych klas.
 2. Przebieg konkursu:

     etap I – w formie pisemnej - test obejmujący ogólną wiedzę o Józefie Piłsudskim i jego czasach

     etap II – ustny – biorą udział zwycięzcy etapu I – uczniowie muszą wykazać się pogłębionymi pozalekcyjnymi wiadomościami

 

 1. Terminy: etap I    – 27 listopad 2017

                      etap II  -     5 grudzień 2017 , w 150 rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego

 1. Informacja o konkursie:

- bezpośrednia – u nauczycieli organizujących konkurs;

- pośrednia – strona internetowa szkoły, biblioteka szkolna, tablica ogłoszeń (II piętro)

 

Bibliografia do konkursu:

 1. Barański Józef: Józef Piłsudski – wielkość i legenda.. Płońsk 1994.
 2. Józef Piłsudski. W: Wielka Encyklopedia PWN. T. 21, s.64-66.
 3. Nałęcz Daria: Józef Piłsudski – legenda i fakty. Warszawa 1986.
 4. Raćko Jan: Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego. www.jpilsudski.org.
 5. Materiały wyeksponowane na wystawie w bibliotece szkolnej.

 

                                                                                              Organizatorzy:

                                                                                              Grażyna Bogdan

                                                                                              Sylwia Zadrożna

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl