REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU z okazji Dnia Patrona

Cele:

  • przygotowanie uczniów do obchodzenia uroczystości

Dnia Patrona szkoły,

  • rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania postacią Patrona szkoły,
  • zachęcenie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy,
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
  • inspirowanie uczniów do kreatywności i rozwijania zainteresowań.

 

Adresaci:

  • wszyscy uczniowie

ZS nr 1

Formy:

Uczniowie biorą udział w dowolnej formie konkursu spośród poniższych:

  • literacka

– zredagowanie utworu na temat Józefa Bema, np. fraszki, komiksu, hymnu, pieśni, piosenki, opowiadania, wywiadu itd.,

– uzupełnienie dymku hasłem promującym naszą szkołę.

  • plastyczna – wykonanie karykatury lub portretu Józefa Bema; technika dowolna, wymagany format pracy - A3

 

Uwaga!!! Dopuszczalne są inne pomysły i formy – do konsultacji z organizatorem konkursu.

 

Do prac należy dołączyć metryczkę, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, klasa.

 

Termin oddania prac:

  • 02 marca 2018r.

      

Organizator:

Dorota Smolińska

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl