DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE W SZKOŁACH POWIATU CIECHANOWSKIEGO

Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie realizuje projekt:

 

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE W SZKOŁACH POWIATU CIECHANOWSKIEGO

dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Beneficjent projektu: Powiat Ciechanowski

Realizator projektu: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie

Partner projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie

 

Cel projektu:

Podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami.

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

  • Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego – dla nauczycieli
  • Kursy doskonalące i seminaria z zakresu doradztwa zawodowego – dla nauczycieli
  • Utworzenie i wyposażenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery
  • Indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów
  • Warsztaty dla uczniów z zakresu kompetencji miękkich
  • Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia dla szkolnych doradców zawodowych
  • Spotkania młodzieży z pracodawcami i wyjazdy do zakładów pracy
  • BLIŻEJ RYNKU PRACY - debata: „Szkoła – pracodawca – uczeń” w ramach Targów Edukacji i Pracy

 

Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2019 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dofinansowanie projektu z UE: 410 142,00 zł

„Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego”

RPMA.10.03.01-14-7001/16

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

HARMONOGRAM szkoleń dla nauczycieli

Liczba godzin

Dzień

Godziny

Nazwa warsztatów

WRZESIEŃ 2018

5

13.09.2018r.

16.00-20.15

warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego

 

5

16.09.2018r.

9.00-13.15

warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego

 

5

20.09.2018r.

16.00-20.15

diagnozowanie predyspozycji/zainteresowań ucznia

pod kątem planowania kariery edukacyjno-zawodowej

5

23.09.2018r.

9.00-13.15

warsztaty stacjonarne dla szkolnych doradców zawodowych w ramach sieci współpracy i samokształcenia

5

30.09.2018r.

9.00-13.15

warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego

 

PAŹDZIERNIK 2018

5

04.10.2018r.

16.00-20.15

diagnozowanie predyspozycji/zainteresowań ucznia

pod kątem planowania kariery edukacyjno-zawodowej

5

07.10.2018r.

9.00-13.15

Nowoczesne technologie i multimedia w doradztwie edukacyjno-zawodowym-  I grupa

5

13.10.2018r.

9.00-13.15

Nowoczesne technologie i multimedia w doradztwie edukacyjno-zawodowym-  II grupa

5

20.10.2018r.

9.00-13.15

diagnozowanie predyspozycji/zainteresowań ucznia

pod kątem planowania kariery edukacyjno-zawodowej

5

21.10.2018r.

9.00-13.15

Nowoczesne technologie i multimedia w doradztwie edukacyjno-zawodowym-  I grupa

5

28.10.2018r.

9.00-13.15

Nowoczesne technologie i multimedia w doradztwie edukacyjno-zawodowym-  II grupa

LISTOPAD 2018

5

10.11.2018r.

9.00-13.15

warsztaty stacjonarne dla szkolnych doradców zawodowych w ramach sieci współpracy i samokształcenia

 

 

Warsztaty z kompetencji miękkich  - w ramach projektu „Doradztwo edukacyjno- zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego”

 

Uczniowie podczas pierwszych spotkań warsztatowych pod hasłem „ Poznaję siebie” zdobywają, m.in umiejętność autoprezentacji. Zwracają uwagę  na odpowiednią intonację głosu, ogólną  prezencję podczas minutowego wystąpienia. Celem ćwiczenia jest pokonywanie stresu przed wystąpieniami publicznymi oraz integracja zespołu. Prezentacjom towarzyszy wiele emocji, o których uczestnicy wypowiadają się                          po zakończeniu ćwiczenia.

Drugie spotkania dotyczą określenia osobistych predyspozycji zawodowych oraz zasad komunikacji interpersonalnej. Wykorzystanie ćwiczeń typu: „Wydzieranka”, „Definiowanie”, „Plotka niewerbelna” pozwala młodzieży zrozumieć, jak ważne jest właściwe komunikowanie się . Najwięcej dyskusji odbywa się po ćwiczeniu „Plotka niewerbalna”, kiedy uświadamiają sobie, że plotka to nie tylko słowa.

Ostatnie spotkania dotyczą przygotowania uczniów do rozmów kwalifikacyjnych. Uczestnicy określają zasady, którymi należy kierować się podczas rozmowy, a następnie korzystając z dotychczas zdobytej wiedzy i umiejętności, odgrywają scenki przykładowych rozmów kwalifikacyjnych.

Podczas tego spotkania ćwiczą również, jak radzić sobie ze stresem.

Zajęcia  kończą się ewaluacją wszystkich spotkań. Uczniowie za pomocą anonimowego badania ankietowego wyrażają opinie o przeprowadzonym cyklu zajęć.

Generalnie zajęcia ocenianie są pozytywnie. Większość chciałaby ponownie uczestniczyć w podobnych zajęciach. Twierdzą, że zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają w przyszłości. Dodatkowym uatrakcyjnieniem jest catering, który łączy przyjemne z pożytecznym.

 

 

Zajęcia unijne w Zespole Szkół nr 1 w ramach projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego”

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl