DZIEŃ OTWARTY KONKURS JĘZYKOWY

27 kwietnia 2018 roku to dzień otwarty w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie. Podczas dnia otwartego prezentowane były kierunki kształcenia oraz odbył się finał konkursu z języka angielskiego i niemieckiego dla gimnazjalistów i uczniów klas VII szkół podstawowych organizowany przez nauczycielkę języka angielskiego – Annę Cejmer oraz nauczycielkę języka niemieckiego – Renatę Kreft, pod patronatem czasopisma dla nauczycieli „Języki obce w szkole”. Była to już X edycja konkursu z języka angielskiego i VI edycja z języka niemieckiego. 

Celem konkursu jest inspirowanie i zachęcanie młodzieży z Ciechanowa i okolic do pogłębiania zainteresowań i wiedzy z zakresu leksyki, gramatyki, wiadomości kulturoznawczych dotyczących krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego, doskonalenia umiejętności językowych, popularyzacja kultury angielskiej i niemieckiej, umiejętność zaprezentowania się przed nowymi osobami, chęć sprawdzenia się, motywowanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, kształtowanie u biorącej w konkursie młodzieży poczucia własnej wartości oraz promocja szkoły.

Konkurs był dwuetapowy:

I etap SZKOLNY składał się z 2 części:

  • testu leksykalno-gramatycznego i testu wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych

II etap MIĘDZYSZKOLNY składał się z 2 części:

  • rozmowy na podstawie zestawów egzaminacyjnych: opis obrazka i reakcje językowe.

Do II etapu konkursu zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów w części pisemnej. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 50 punktów. Z języka angielskiego do II etapu przystąpiło 17 uczniów a z języka niemieckiego 12. O końcowym wyniku konkursu decydowała suma punktów uzyskanych w części pisemnej I etapu i ustnej II etapu. W trakcie konkursu uczniowie nie mogli korzystać z żadnych pomocy naukowych.

Wyniki konkursu z języka angielskiego:

I miejsce – Julia Nicman ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie

II miejsce – Jędrzej Ziółkowski ze Szkoły Podstawowej w Glinojecku

III miejsce – Marta Podlasińska ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie

 

Wyniki konkursu z języka niemieckiego:

I miejsce – Julia Tyjeńska ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie

II miejsce – Mateusz Pepłowski ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie

III miejsce –  Julia Prusińska ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie

 

Należy podkreślić, że wielu uczniów prezentowało bardzo wysoki poziom językowy. Komisja konkursowa była pod dużym wrażeniem niektórych uczniów. Płynność mówienia, wymowa, słownictwo i bogactwo językowe zasługują na uznanie. Jest to zapewne nie tylko praca uczniów na lekcjach, ale w przypadku niektórych uczniów również kontakt z „żywym językiem” z obcokrajowcami.  Gratulujemy wszystkim nauczycielom, którzy pracują z tak zdolną i ambitną młodzieżą.

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy, gadżety oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrody zarówno dla laureatów jaki i pozostałych uczestników konkursu ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie, Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie oraz wydawnictwa językowe: Oxford, Pearson oraz WSiP. Wszystkim sponsorom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Konkurs organizowany przez nauczycieli Zespołu Szkól nr 1 w Ciechanowie okazał się po raz kolejny sukcesem nie tylko dla uczniów i ich nauczycieli, ale także dla organizatorów. Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim nauczycielom i uczniom za udział w tym przedsięwzięciu oraz Dyrekcji wszystkich szkół za wyrażenie zgody na uczestnictwo młodzieży w konkursie. Liczymy na dalszą współpracę. Do zobaczenia za rok!!!

 

                                                                                  Renata Kreft

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl