NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA…

Rok 2018, a w szczególności 11 listopada, to data szczególna w historii Polski – 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości RP. Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie aktywnie włączył się w obchody tej uroczystości.

By godnie przygotować się do tego wydarzenia, dyrektor szkoły, Krystyna Ślubowska powołała zespół, który opracował projekt edukacyjny pt. „Niepodległa, Niepokorna”. Znalazły się w nim liczne konkursy, konferencje, akademie, wystawy i inne inicjatywy, podejmowane przez uczniów pod opieką nauczycieli „Bema”.

Szczególnym akcentem stał się dzień 9 listopada 2018r., w którym odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, połączona z biciem „Rekordu dla Niepodległej”, czyli przyłączeniem się całej społeczności szkolnej do wspólnego odśpiewania czterech zwrotek Hymnu Polski. Kolejnym uroczystym wydarzeniem podczas apelu stało się przekazanie sztandaru szkoły przez ustępującą klasę 4 ti uczniom klasy 2 ti. O potrzebie szacunku do sztandaru i obowiązkach jego reprezentantów mówił pięknie jeden z zaproszonych gości, major Marcin Dominiak.

Nie mogło zabraknąć tego dnia akcentu historycznego – przypadł on w udziale historykowi, Jackowi Hryniewiczowi, który jak zawsze zajmująco opowiadał i o Narodzie, i o naszej małej ojczyźnie.

Dopełnieniem tego dnia stała się część artystyczna, przygotowana przez uczniów pod bacznym okiem polonistek: Doroty Smolińskiej i Sylwii Zadrożnej. Pokazywała w niesztampowy sposób drogę naszego kraju do momentu odzyskania niepodległości. Nie zabrakło w niej barwnych scen, z których chyba najbardziej dramatyczną był moment rozbiorów, przedstawiony w metaforycznej formie. Znalazło się także wzruszające pożegnanie powstańca, list z frontu, piękna aranżacja „Legionów” i innych pieśni patriotycznych.

Akademię swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: major Marcin Dominiak z Wojskowej Komendy Uzupełnień i starszy chorąży sztabowy Arkadiusz Postołowicz z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Organizatorzy dziękują za udział w uroczystościach, a wszystkim nauczycielom i uczniom – za wkład w realizację przedsięwzięcia.

Zespół Szkół nr 1 aktywnie włączył się także w miejskie obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, które przypadły na niedzielę, 11 – go listopada. Tego dnia dyrektor szkoły, Krystyna Ślubowska oraz przedstawiciele klasy sztandarowej uczestniczyli w Mszy Św., a także złożyli kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

Dorota Smolińska

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl