"ENERGA OPERATOR S.A." Z WIZYTĄ W PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ

W ubiegłym tygodniu w Zespole Szkól nr 1 gościła delegacja osób związanych z najstarszym kierunkiem kształcenia w naszej szkole – technik elektryk. Od ubiegłego roku szkoła ma podpisaną umowę o współpracy z "Energą", która ufundowała wcześniej stypendia dla najlepszych "elektryków" a teraz sfinansowała za 50.000 zł zakup niezbędnego sprzętu do pracowni elektrycznej, z którego korzystają uczniowie na zajęciach praktycznych. Firmę "Energa Operator S.A." reprezentowali Michał Magdziarz – Dyrektor Generalny Oddziału Płock Energa Operator S.A. oraz Krzysztof Niemierzycki – Dyrektor Rejonu Dystrybucji w Ciechanowie Energa Operator S.A. Oddział w Płocku. Stowarzyszenie Elektryków Polskich reprezentował Roman Olszewski. Podczas spotkania goście obejrzeli wyremontowaną pracownię elektryczną, zakupiony sprzęt, rozmawiali o wymaganiach rynku związanych z zawodem technik elektryk oraz o kontynuowaniu wspólpracy w najbliższym czasie. 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl