BEM „BRĄZOWĄ SZKOŁĄ 2018”

Kapituła Rankingu 2019 „Perspektyw” przyznała naszej szkole Brązową Tarczę. Mimo, iż w zeszłym roku mieliśmy tytuł srebrnej, to i tak osiągnęliśmy wielki sukces, ponieważ zostały obostrzone zasady przyznawania wyróżnień.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół.

Wysokie pozycje rankingowe to nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy naszej szkoły.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl