Szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Gustawa Herlinga - Grudzińskiego

Cele konkursu:

 • wpisanie ZS nr 1 w ogólnopolskie obchody Roku Gustawa Herlinga Grudzińskiego
 • promowanie czytelnictwa
 • sprawdzenie znajomości biografii i twórczości pisarza
 • przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł, ich selekcja i przetwarzanie

 

Regulamin:

 1. Adresaci konkursu: wszyscy uczniowie klas maturalnych obowiązkowo oraz chętni uczniowie z pozostałych klas.
 2. Przebieg konkursu:

     etap I –  forma pisemna - test

     etap II – forma pisemna – biorą udział zwycięzcy etapu I – uczniowie muszą wykazać się pogłębionymi pozalekcyjnymi wiadomościami.

 

Terminy: etap I – 15.03.2019r. 

                 etap II – 29.03.2019r.

 1. Informacja o konkursie:

- bezpośrednia – u nauczycieli organizujących konkurs

- pośrednia – strona internetowa szkoły, biblioteka szkolna, tablica ogłoszeń (II piętro)

 

Bibliografia do konkursu:

 1. Herling – Grudziński Gustaw: Dwa opowiadania. Wieża. Cud.
 2. Herling – Grudziński Gustaw: Inny świat.
 3. Herling – Grudziński Gustaw. W: Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1985. T. 1, s. 346-347
 4. Materiały wyeksponowane w gablocie przy bibliotece szkolnej
 5. Gustaw Herling-Grudziński. [online] [dostęp 7 stycznia 2019] Dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gustaw_Herling-Grudzi%C5%84ski
 6. Gustaw Herling-Grudziński. Inny świat. Biografia. [online] [dostęp 23 lutego 2007] Dostępny w Internecie: https://klp.pl/inny-swiat/a-6059.html
 7. Rok Gustawa Herlinga - Grudzińskiego [online] [dostęp 23 lipca 2018] Dostępny w Internecie:https://www.wydawnictwoliterackie.pl/aktualnosci/1469/Rok-Gustawa-Herlinga-Grudzinskiego--/

 

 

                                                                                   Organizatorzy: nauczyciele bibliotekarze

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl