„Czytam, wyobrażam…”

 

Szkolny Konkurs Artystyczny

w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych

REGULAMIN

 • Cele konkursu:
 • rozwijanie zainteresowań literaturą
 • rozwijanie zdolności artystycznych
 • rozbudzanie wyobraźni
 • motywowanie do podejmowania prób samodzielnego tworzenia
 • wyłanianie talentów
 • propagowanie czytelnictwa poprzez wystawę najlepszych prac

 

Uczestnicy: wszyscy uczniowie ZS nr 1

 

 • Zasady uczestnictwa: Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy w formie wybranej z poniższych:
 1. Plastyczna
 • plakat, rysunek, obraz
 1. Fotograficzna
 • zdjęcie lub kolaż zdjęć (format A4)

 

 • Termin składania prac – do 10.2019 r. (do biblioteki szkolnej)

 

 • Kryteria oceny:

- związek z tematem

- samodzielność

- oryginalność

- estetyka

 

 • Nagrody książkowe

ORGANIZATORZY:

Zespół nauczycieli

przedmiotów humanistycznych

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl