Adam Żakowski uczeń kl. IV TI - Stypendystą Prezesa Rady Ministrów 2019/2020

Dnia 5 grudnia 2019 r. w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów 2019/2020, zorganizowana przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Ciechanowie.

Wyróżnieniem tym uhonorowano 42 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z pięciu powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego. W uroczystości wzięli udział rodzice stypendystów, dyrektorzy szkół,  parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

Dyplomy stypendium Prezesa Rady Ministrów wręczyła uczniom Pani Dorota Skrzypek Mazowiecki Wicekurator Oświaty, poseł Anna Cicholska i senator Jan Maria Jackowski.

Wydarzenie uświetnił występ wokalny ucznia I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie Filipa Czyżykowskiego, związanego z Teatrem Rozmyty Kontrast oraz Teatrem Buffo, również uczestnika The Voice of Poland.

Stypendyście gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl