SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

NA PROJEKT WIELKOFORMATOWEJ GRAFIKI PROMUJĄCEJ SZKOŁĘ I JEJ PATRONA

 

Cele:

  •  rozwijanie twórczej i aktywnej postawy uczniów , wrażliwości artystycznej oraz wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych,
  • włączenie społeczności szkolnej w obchody Dni Patrona, rozbudzanie postaw obywatelskich,
  •  pogłębianie wiedzy na temat sztuki współczesnej-street artu, 

Założenia konkursu

Tematem konkursu jest wielkoformatowa grafika na ścianę budynku, mural bądź graffiti, która w nowoczesny sposób  ma promować szkołę i jej Patrona. Głównym elementem kompozycji powinien być portret Patrona bądź logo szkoły wkomponowane w dekoracyjne elementy typowe dla sztuki street art.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkoły, przede wszystkim organizatorzy zapraszają uczniów klas pierwszych.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną –malarstwo, rysunek, kolaż, grafika komputerowa.

Format pracy A4, A3, do pracy dołączona metryczka z danymi uczestnika.

Składanie prac:

Prace należy składać  w bibliotece szkolnej do 13 marca 2020 roku.

Ocena prac:

  • Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i umieszczone na stronie szkoły.
  • Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie.
  • Finał, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursowych odbędzie się na uroczystości podczas obchodów Dnia Patrona w dniu 23 marca 2020 r.

 

Nagrody:

Autorom najwyżej ocenionych prac będą przyznane nagrody i wyróżnienia a zgłoszone do konkursu projekty zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl