Nowa pracownia informatyczna

Od 15 września 2019r. do 31 grudnia 2019r. w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie realizowane było przedsięwzięcie "Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 1 im. gen Józefa Bema w Ciechanowie", współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych". Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych, poniesionych na realizację zadania to 67 867,14 zł, przy czym środki z budżetu Województwa Mazowieckiego to 47 500,00 zł (70%), a środki własne Beneficjenta, tj. Starostwa Powiatowego w Ciechanowie to 20 367,14 zł (30%).

Nowa pracownia informatyczna została utworzona w istniejącym na korytarzu pierwszego piętra pomieszczeniu klasowym, gdzie przeprowadzono prace remontowe budowlane, elektryczne, teleinformatyczne oraz wyposażono w niezbędne meble szkolne oraz sprzęt komputerowy i informatyczny. W nowoczesnej pracowni informatycznej znajduje się 16 stanowisk komputerowych dla uczniów i 1 dla nauczyciela.

Potrzeba utworzenia nowej pracowni w szkole była konieczna ze względu na to, że wykorzystywany w  ZS nr 1 sprzęt komputerowy był przestarzały i niewystarczający do realizacji podstawy programowej nowo przyjętych klas po reorganizacji szkolnictwa od września 2019r. Nowa pracownia informatyczna to podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie efektywności procesu nauczania, nowe możliwości nauki na kierunku technik informatyk, a także wykorzystanie nowych technologii.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl