WIRTUALNA STRZELNICA LASEROWA “POJEDYNEK”

Powiat Ciechanowski, jako organ prowadzący szkołę, aplikował o dofinansowanie inwestycji w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie”. W tym tygodniu doszło do odbioru
i pierwszego uruchomienia strzelnicy.

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema to jedyna szkoła w powiecie, która prowadzi Oddział Przygotowania Wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej dla uczniów którego m.in. jest system „Pojedynek”.

Strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych.

Strzelnica wirtualna ma tę przewagę nad strzelnicą tradycyjną, iż umożliwia uczniom ćwiczenie różnych wariantów sytuacji bojowych w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Podnosi atrakcyjność sportu strzeleckiego, kształtuje i utrwala prawidłowe nawyki strzeleckie wśród uczniów szkół
i członków organizacji proobronnych, w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej, Ci obserwując na ekranie rzutnika symulowaną scenerię będą mogli trenować konkretne scenariusze walki, co wyniesie szkolenie kadetów na jeszcze wyższy poziom.

 

„POJEDYNEK” jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym działającym w wirtualnej rzeczywistości, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. 

Wirtualna strzelnica POJEDYNEK pozwala zdobywać i doskonalić umiejętności w zakresie:

  • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym jej obsługi manualnej;
  • celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach;
  • ćwiczeń w obserwacji – wykrywania, rozpoznania i identyfikacji celów;
  • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;
  • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

To nowoczesne urządzenie zwiększy atrakcyjność szkolenia kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego w „Bemie” koordynowanego przez Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Projekt „Strzelnica w powiecie” został sfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (80%) oraz środków własnych organu prowadzącego Starostwa Powiatu Ciechanowskiego (20%).

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl