Złota Tarcza 2022

Kapituła Rankingu 2022 „Perspektyw” przyznała naszej szkole Złotą Tarczę. Zajęliśmy 54 miejsce w kraju (na ponad 2000 techników w Polsce) i 12 w województwie mazowieckim, najlepsze w powiecie ciechanowskim. https://licea.perspektywy.pl/ranking/2022/pdf/ranking-technikow-2022.pdf

Technika są oceniane za pomocą następujących kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. W 2021r. szkoła miała 4 olimpijczyków, zdawalność na maturze 2021 na poziomie 81%, zdawalność na egzaminach zawodowych 2021 – 87%.

https://2022.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-technikow 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl