Konkurs wiedzy o patronie

Dnia 15.03.2017r odbył się Konkurs Wiedzy o gen. Józefie Bemie patronie Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas pierwszych.

Cele konkursu:

1. Popularyzacja wiedzy o życiu i działalności gen. Józefa Bema
2. Rozwijanie zainteresowań historycznych epoką XIX wieku - czasami powstań narodowo-wyzwoleńczych
3. Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla wartości narodowych

Wyniki:

1 miejsce - Jakub Ziętara

2 miejsce - Jakub Piłkowski

3 miejsce - Maciej Zieliński

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl