Kalendarz roku 2017/2018

 

Rozpoczęcie  roku  szkolnego

04.09.2017r (poniedziałek)

Dzień Edukacji  Narodowej

14.10.2017r (sobota)

Wszystkich  Świętych

01.11.2017r (środa)

Narodowe  Święto  Niepodległości

11.11.2017r (sobota)

Zimowa  przerwa  świąteczna

23.12.2017r – 31.12.2017r

Święto  Trzech  Króli

06.01.2018r (sobota)

Koniec pierwszego semestru

Pierwszy piątek po 10-tym  grudnia 2017r tj. 15.12.2017r

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

11.01.2018r Etap  pisemny (czwartek)

16.01.2018r – 26.02.2018r Etap praktyczny                          

Ferie  zimowe

15.01.2018r   – 28.01.2018r

Wiosenna  przerwa  świąteczna

29.03 – 03.04.2018r

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

27 kwietnia 2018r

Egzamin maturalny

Od 04 maja 2018r do 23 maja 2018r

Część pisemna  egzaminu

Od 09 maja 2018r do 22 maja 2018r

Część ustna egzaminu – język polski

Od  07 maja – 25 maja 2018r

Część ustna egzaminu języki obce

Święto Pracy – 1 Maja

01.05.2018r ( wtorek )

Święto Konstytucji   - 3 Maja

03.05.2018r ( czwartek )

Boże Ciało  - dzień wolny

31.05.2018r ( czwartek )

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

19.06.2018r Etap  pisemny

30.05.2018r – 04.07.2018r  Etap praktyczny

Zakończenie  zajęć  dydaktyczno - wychowawczych

22.06.2018r

Wakacje

23.06.2018r – 31.08.2018r

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Część  pisemna

21 sierpnia 2018r (wtorek) godz. 0900

Część ustna

21-22 sierpnia 2018r

 

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl