Kalendarz roku 2022-23

Kalendarz roku 2022/2023

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

 

Zakończenie I semestru

16 grudzień 2022

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

 

 

Ferie zimowe

 13 lutego - 26 lutego 2023 r. 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów

28 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

 

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl