Rada rodziców

Prosimy wpłacać składki na Radę Rodziców na konto:

PKO Bank Polski 24 1020 1592 0000 2102 0255 2537

w tytule proszę wpisać klasę oraz imię i nazwisko ucznia

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl