Rady pedagogiczne

Rady pedagogiczne

RADY PEDAGOGICZNE

12.09.

24.10.

listopad lub luty Rada Szkoleniowa

16.12.

09.01.

24.04.

19.06.

03.07.

30.08.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl