Wywiadówki

SPOTKANIA Z RODZICAMI

25.09.

23.10.

20.11.

19.12.

26.03.

28.05.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl