Kierunki kształcenia w roku 2023/2024

TECHNIK INFORMATYK

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • budowy i naprawy komputerów oraz urządzeń związanych z techniką komputerową,
 • projektowania i administrowania siecią komputerową,
 • zarządzania i konfigurowania urządzeń sieciowych,
 • projektowania baz danych oraz stron internetowych,
 • Akademi CISCO – związane z pracą serwisanta oraz sieciami komputerowymi zakończone certyfikatem,
 • programowania w języku Python.

 

Możliwość zatrudnienia jako:

 • administrator sieci komputerowych
 • konsultant/wdrożeniowiec IT,
 • projektant baz danych,
 • webmaster,
 • programista, serwisant

 

TECHNIK PROGRAMISTA

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • projektowania baz danych i stron internetowych,
 • programowania i testowania aplikacji,
 • programowania w językach Python, C++, JS, PHP,
 • języka SQL - tworzenie i zarządzanie bazami danych,
 • języka HTML 5 i CSS - tworzenie stron internetowych.

 

Możliwość zatrudnienia przy:

 • tworzeniu i administrowaniu bazami danych,
 • tworzeniu stron i aplikacji internetowych,
 • projektowaniu, programowaniu i testowaniu zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowaniu, programowaniu i testowaniu aplikacji desktopowych,
 • projektowaniu, programowaniu i testowaniu aplikacji mobilnych.

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ (NOWOŚĆ)

Korzyści:

 • przygotowanie do projektowania grafiki rastrowej i wektorowej
 • obsługa programów do składu publikacji
 • projektowanie i wykonywanie stron internetowych
 • przygotowywanie publikacji

Możliwość zatrudnienia w:

 • agencjach reklamowych
 • firmach wydawniczych
 • drukarniach
 • agencjach interaktywnych

 

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • projektowania i stylizacji ubiorów,
 • konstruowania i modelowania formy odzieży,
 • technologii wytwarzania i prezentowania ubiorów,
 • zasad działania firmy odzieżowej,
 • tworzenia własnych kolekcji,
 • specjalistycznych programów komputerowych,
 • doboru tkanin i dodatków pod kątem właściwości,
 • obsługi maszyn stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych

Możliwość zatrudnienia:

 • w przedsiębiorstwach produkujących odzież,
 • w salonie mody, butiku,
 • w mediach i agencjach fotograficznych jako stylista,
 • jako manager zajmujący się organizacją pokazów mody,
 • przy projektowaniu nowych wzorów i kolekcji odzieży.

 

TECHNIK ELEKTRYK

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • eksploatowania instalacji elektrycznych,
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Możliwość zatrudnienia w:

 • elektrowniach, zakładach energetycznych,
 • firmach projektujących instalacje alarmowe,
 • firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego,
 • firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • kopalniach, hutach, na kolei.

 

TECHNIK LOGISTYK - Oddział Przygotowania Wojskowego

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • planowania, organizowania i kierowania przepływem towarów,
 • obsługi zamówień i organizacji transportu,
 • obronności oraz umiejętności wojskowych uczniów,
 • samoobrony, szkolenia bojowego, zarządzania bezpieczeństwem, planowaniem i organizowaniem logistyki wojskowej, kursy i szkolenia specjalistyczne, np. pierwszej pomocy,
 • precyzyjnego strzelania (szkoła posiada wirtualną strzelnicę).

 

Możliwość zatrudnienia w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych,
 • firmach handlowych, dystrybucyjnych, przewozowych i usługowych,
 • przedsiębiorstwach, firmach transportowo-spedycyjnych,
 • służbie wojskowej.

 

TECHNIK TELEINFORMATYK (NOWOŚĆ)

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • instalowania i utrzymania terminali i sieci dostępowych,
 • wykonywania i utrzymania sieci komputerowych,
 • montowania i eksploatacji cyfrowych systemów transmisji danych,
 • instalowania i eksploatacji systemów głosowej transmisji danych,
 • administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi.

Możliwości zatrudnienia w:

 • firmach montujących i sprzedających komputery,
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne,
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji i eksploatacji systemów teleinformatycznych,
 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych,
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,
 • firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.

 

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (NOWOŚĆ)

 

MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • wykonywania, konserwacji, remontu i naprawy telekomunikacyjnych linii kablowych ( ziemnych, kanałowych, napowietrznych),
 • montowania złączy kablowych,
 • wykonywania instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych wewnętrznych.

Możliwości zatrudnienia w:

 • zakładach telekomunikacyjnych,
 • firmach wykonujących montaże sieci informatycznej,
 • przedsiębiorstwach mających własne sieci i systemy łączności.

 

ELEKTRYK

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • projektowania i montażu instalacji elektrycznych,
 • montażu, naprawy i utrzymania maszyn oraz urządzeń elektrycznych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży elektrycznej.

Możliwości zatrudnienia w:

 • branży elektrycznej i budowlanej przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, linii kablowych itp.,
 • zakładach przemysłowych i usługowych branży elektrotechnicznej.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl