Dyrekcja ZS1 w Ciechanowie

Maciej Wojciechowski - Dyrektor

Joanna Kazimierczak -Wicedyrektor

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl