Kierownicy praktyk

Kierownicy praktyk

Zbigniew Gutowski

poniedziałek 1300-1500

wtorek 1200-1500

Piątek 1000-1500

Piotr Kaczmarczyk

poniedziałek 800-1400

wtorek 800-1400

środa 800-1400

czwartek 800-1400

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl