Pracownicy szkoły

   
Wojciechowski Maciej
  Dyrektor, przedmioty zawodowe - informatyczne
Kazimierczak Joanna   Wicedyrektor, matematyka
Kaczmarczyk Piotr   kierownik kształcenia praktycznego
Bagiński Cezary   przedmioty zawodowe - informatyczne
Boniakowski Miron   przedmioty zawodowe - informatyczne
Cejmer Anna   j. angielski
Chojnacki Radosław   wychowanie fizyczne
Głowacka Renata   j. angielski, j. niemiecki
Grochowski Przemysław   przedmioty zawodowe - elektryczne
Jendrzejczak Iwona   j. angielski
Jóźwiak Donata   przedmioty zawodowe - logistyczne
Kołakowska Monika   j. polski, historia
Korzybski Michał   wychowanie fizyczne
Kowalski Jarosław   wos, historia
Kreft Renata   j. niemiecki
Królikowska Agnieszka   fizyka
Kuskowska Anna   j. angielski
Łuniewski Przemysław   przedmioty zawodowe - informatyczne
Maruszewska Agnieszka   biologia
Maziński Eugeniusz   przedmioty zawodowe - logistyczne
Mazurek Marta   biblioteka
Mosakowski Sławomir

  wos, historia

Nawrocka Bożena   geografia
Wojciech Parypiński   przedmioty zawodowe - informatyczne
Ropelewski Marcin   przedmioty zawodowe - informatyczne
Dymkowska Olga   przedmioty zawodowe - informatyczne
Rutkowska Zofia   religia
Smolińska Dorota   j. polski, wok
Sobiech Marek   wychowanie fizyczne
Strusiński Krzysztof   przedmioty zawodowe - elektryczne
Surażyńska Anna  matematyka
Suwiński Mariusz

  przedmioty zawodowe - elektryczne

Szypulska Ewa   j. niemiecki, przedmioty zawodowe - logistyczne
Wilczopolska Monika   pedagog szkolny
Wiśniewska Beata   chemia, podstawy przedsiębiorczości,
  przedmioty zawodowe - logistyczne
Zadrożna Sylwia   j. polski
Zimnowodzki Marek   przedmioty zawodowe - elektryczne
Wichowska Agnieszka  przedmioty zawodowe - moda
Mazanowska Maria  plastyka
Pawłowski Paweł  wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe - wojskowe

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl