Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych. ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

TECHNIK LOGISTYK - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. (kliknij ikonę po więcej)

Rok szkolny 2021/22 rozpoczęty!

         W Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/ 22. Ze względu na pandemię uroczystość miała nieco inny charakter niż w poprzednich latach-  wzięli w niej udział uczniowie klas pierwszych i drugich, pozostali powitali szkołę w czasie spotkań z wychowawcami.
      Funkcję konferansjerów podczas oficjalnej uroczystości pełnili: Nikola Czyżewska z klasy II tl i Gabriel Żbikowski z klasy II ti. Złożyły się na nią  przede wszystkim okolicznościowe wystąpienia Pani Dyrektor Krystyny Ślubowskiej i zaproszonych gości. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Obecny na uroczystości Pan Krzysztof Niemierzycki- przedstawiciel spółki ENERGA Operator S.A. wręczył nagrody uczniom technikum elektrycznego, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali najlepszą średnią ocen z przedmiotów zawodowych.
       Nagrodzonym uczniom gratulujemy, a całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół nr 1 życzymy sukcesów w roku szkolnym 2021/ 22!
                                                                                                                                                                                     S.Z.

 

Zakończenie roku szkolnego w "Bemie"

Za nami już kolejny, tym razem "wyjątkowy" ze względu na pandemię rok szklony 2020/2021. Uroczystość ta była okazją nie tylko dla wręczenia świadectw oraz wyróżnień dla najlepszych uczniów, ale także odbyło się złożenie ślubowania przez uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz uczniów klasy mundurowej.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in. Starosta ciechanowski Pani Joanna Potocka-Rak, Wicestarosta Pan Marek Marcinkowski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Mazowieckiego Pan Jacek Zawiśliński, przedstawiciele służb mundurowych powiatu ciechanowskiego, Dyrektor Rejonu Dystrybucji w Ciechanowie w ENERGA Operator Pan Krzysztof Niemierzycki oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Dolecka-Żbikowska.
 

Rozdanie świadectw maturalnych

Rozdanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw z egzaminu maturalnego odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 roku (SALA GIMNASTYCZNA) zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem:

  1. Klasa 4L, godz. 8.00
  2. Klasa 4EI, godz. 9.30
  3. Klasa 4I, godz.11.00
  4. Klasa 4CT, godz.12:30

 

Obowiązują zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19.

Obchody 100. rocznicy przybycia 11 Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza do Ciechanowa

W uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Dowódcom 11 Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edward udział wzięła delegacja Zespołu Szkół nr 1 z Panią Dyrektor Krystyną Ślubowską na czele. Uroczystość wspierali uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego (1 TL) wraz z wychowawcą klasy Panią Sylwią Zadrożną, którzy wystawili wartę honorową przy tablicy, składali wiązanki kwiatów od zaproszonych gości oraz odczytali rys historyczny 11 Pułku. Poczet sztandarowy wystawiła klasa mundurowa 3 TL.
Photo by: kadet OPW Michalina Nawrocka.
 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl