Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Energetyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej,.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

W naszym kierunku..

W naszym kierunku to cykl wywiadów z nauczycielami prezentującymi atrakcyjność naszej oferty edukacyjnej, przybliżają nam możliwości rozwoju i nauki. W tym odcinku zawód TECHNIK INFORMATYK prezentuje nasz nauczyciel przedmiotów informatycznych MACIEJ WOJCIECHOWSKI

DZIEŃ PATRONA W BEMIE

23 marzec 2018 r.

 

DZIEŃ PATRONA W BEMIE.

 

                                                  ,, Bohaterowie nie umierają. Żyją wiecznie w sercach i   umysłach tych, którzy podążają ich śladem." Oto motto tegorocznych obchodów Dnia Patrona w Zespole Szkól nr 1.  Członkowie społeczności szkolnej oddali dzisiaj hołd jednemu z takich właśnie bohaterów, a jednocześnie swemu patronowi- Józefowi Bemowi. Uroczystość, tak jak i w poprzednich latach, miała charakter otwarty. Uswietnili ją swą obecnością między innymi przedstawiciele Starostwa, delegatury  Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ciechanowie oraz dyrektorzy okolicznych szkół. W murach szkoły zagościli również jej absolwenci.

        Józef Bem to jedna z najwybitniejszych postaci, które zrodziła polska ziemia w XIX wieku. Był żołnierzem z wyboru i zamiłowania. Zasłynął jako wybitny artylerzysta i wódz oraz bohater trzech narodów. Całe życie poświęcił idei walki narodowowyzwoleńczej. Sensem i celem swej egzystencji uczynił walkę o wolność Polski. Chociaż nie doczekał wyzwolenia ojczyzny z jarzma  zaborców,  do dziś pozostaje symbolem patriotyzmu, bohaterstwa i niepodległościowych dążeń narodu polskiego. Oczywistym jest, że byli i obecni uczniowie Zespołu Szkół nr 1 czują się duchowymi spadkobiercami generała Bema i jego idei, czemu dają dobitny wyraz w szkole, pracy zawodowej i życiu prywatnym.

         Tegoroczne święto patrona Zespołu Szkół nr 1 wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a Józef Bem jest symbolem wolnościowych dążeń Polaków. Otwiera galerię polskich bohaterów narodowych, którzy tak jak  on nie doczekali wolności ojczyzny, ale walce o ,, swietą sprawę" poświęcili całe swe życie. W dniu dzisiejszym składalismy hołd nie tylko Józefowi Bemowi, ale także tysiącom polskich patriotów,  którzy w okresie zaborów szli jego śladem.

        Obchody Dnia Patrony otworzyło wystąpienie Dyrektor Szkoły- Krystyny Ślubowskiej. Następnie głos zabierali zaproszeni goscie, miedzy innymi Wicestarosta Andrzej Pawłowski i Dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty Jacek Zawiśliński. Po części oficjalnej uczniowie naszej szkoły zaprezentowali przygotowany pod kierunkiem pań: Grażyny Bogdan i Sylwii Zadrożnej program,, Są na ziemi bohaterowie wieńczeni i niewieńczeni...", którego fragment stanowiła prezentacja nauczyciela historii Jacka Hryniewicza na temat Józefa Bema- żołnierza, wynalazcy, architekta.

       Dzień Patrona to okazja do pochwalenia się sukcesami młodzieży, w zwiazku z czym przedstawiono sylwetki naszych uczniów, którzy w ostatnim roku odnieśli sukcesy w międzyszkolnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. K. Chmielak, K. Kruszewski i    A  . Łobacz z klasy IV ti zaprezantowali wyróznioną w konkursie,, Fizyczne ścieżki" pracę         ,, Taniec ognia". Pokaz wypadł bardzo efektownie, choć nieco przestraszył niektórych gości.

          Dla każdej szkoły powodem do dumy są również jej absolwenci. Przybyły na dzisiejszą uroczystość Krzysztof Niemierzycki- Dyrektor Rejonu Dystrybucji w Ciechanowie  Energa Operator SA Oddział w Płocku, podzielił się z zebranymi wspomnieniami z edukacji w Bemie oraz opowiedział o przebiegu swej kariery zawodowej. Pan Niemierzycki w ciepłych, pełnych życzliwości słowach wspominał lata spędzone w naszej szkole oraz nauczycieli, których w niej spotkał. Jego wystapienie okazało się doskonałym podsumowaniem dzisiejszego swięta i uświadomiło zebranym, jakie mozliwości zawodowe otwierają się przed absolwentami Zespołu Szkół nr 1.

                                                                                               Oprac. Sylwia Zadrożna

Konkurs na stroik wielkanocny

Tuż przed świętami rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszy stroik wielkanocny. Uczniowie zasypali szkołę pracami, wśród których znalazły się koszyczki wielkanocne, palemki, stroiki i jaja wykonane różnymi technikami plastycznymi. Organizatorki, panie Dorota Smolińska i Monika Kołakowska, jednogłośnie wyróżniły poniższe osoby:

Ex aequo Agata Oglęcka, klasa III i, Michał Jaroszewski, klasa IV te – I miejsce

Bartłomiej Milewski, klasa IV te – II miejsce

Mateusz Głowacki, klasa IV te – III miejsce

 

WSPÓŁPRACA Z MAZOWIECKĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ

22 marca br. gościliśmy w naszej szkole panią Danutę Drzewiecką, dyrektor MIG w Ciechanowie.

Klasa II TL aktywnie uczestniczyła w prelekcji poświęconej prowadzeniu własnej firmy oraz zapoznała się z celami powołania MIG . Uczniowie mieli  również możliwość  zadawania pytań  dotyczących  zalet i wad prowadzenia działalności gospodarczej. Tematyka  spotkania cieszyła się dużym zainteresowaniem przyszłych logistyków. Wielu z nich wyraziło chęć  podjęcia własnej działalności po ukończeniu szkoły i zdobyciu zawodu.

Wizyta  jest kontynuacją  kontaktów naszej szkoły z przedsiębiorcami w ramach wsparcia kształcenia zawodowego.

Spotkanie z lekarzem

14.03.2018 roku odbyło się spotkanie z lekarzem położnictwa i ginekologii Panią Danutą Grzelczyk pod hasłem „ Kobieta współczesna – o czym powinna wiedziec”.

 Celem spotkania było przygotowanie młodzieży do bycia świadomym pacjentem w dorosłym życiu oraz kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie oraz swoich bliskich.

   Lekcja edukacyjna prowadzona przez specjalistę była doskonałą okazją do wyjaśnienia wielu problemów nurtujących młodych ludzi np. pierwszej wizyty u ginekologa, przebiegu cyklu menstruacyjnego, samokontroli piersi, metod antykoncepcji i.t.d.

  W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy I Tl.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl