Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Energetyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej,.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU z okazji Dnia Patrona

Cele:

  • przygotowanie uczniów do obchodzenia uroczystości

Dnia Patrona szkoły,

  • rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania postacią Patrona szkoły,
  • zachęcenie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy,
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
  • inspirowanie uczniów do kreatywności i rozwijania zainteresowań.

 

Szkoła oczami uczniów

16 lutego br. na lekcji wiedzy o kulturze klasa I ti miała do wykonania nietypowe zadanie. Uczniowie musieli sfotografować w ciekawym ujęciu jakąś osobę, rzecz lub zjawisko na terenie naszej szkoły. Adepci sztuki fotografii  z zapałem wzięli się do pracy i po krótkim, ale efektywnym spacerze powstała galeria interesujących ujęć. Po części warsztatowej uczniowie wraz z nauczycielką wrócili do sali, by dokonać analizy wykonanych zdjęć.

Daria Bartkiewicz

Poczta walentynkowa

Z inicjatywy uczennic redagujących gazetę szkolną „LuzBem”: Eweliny Koc, Joanny Wysockiej oraz Klaudii Bylickiej z klasy III i powstał pomysł stworzenia poczty walentynkowej.  Chętni uczniowie wrzucali zaadresowane listy z życzeniami do specjalnej skrzynki, zaś dziewczęta rozdawały je w Dniu Zakochanych – 14 lutego. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły, którzy kierowali swoje „walentynki” nawet do ulubionych nauczycieli. Tego dnia również rozprowadzany był specjalny, świąteczny numer „LuzBema”. Organizatorem akcji była pani Dorota Smolińska.

Grafen - szansa dla ludzkości

W środę 7 lutego uczniowie klas pierwszych mieli okazję wysłuchać wykładu prof. A.Wysmołka z wydziału fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pt." Grafen - szansa dla ludzkości" . Było to kolejne spotkanie z nauczycielami akademickimi odbywające się w naszej szkole. Tym razem profesor A.Wysmołek opowiedział o własnościach grafenu, możliwych zastosowaniach i płynących z tych zastosować korzyściach.  Wykłady te zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Tak było i tym razem...

"Bemowiacy" na podium!

Zawodnicy ZS 1 na mistrzostwach powiatu w piłce ręcznej zajęli trzecie miejsce!

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl