Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 03. 09 2018r. o godz. 900.

Miejsce uroczystości plac apelowy obok budynku szkoły.

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych – sala gimnastyczna.

ŻEGNAJ SZKOŁO!

Nadszedł długo wyczekiwany przez tysiące polskich uczniów moment .  Skończył się rok szkolny. Uroczystość zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 im. gen Józefa Bema miała, jak zwykle, uroczysty charakter. Tradycyjnie spotkali się na niej wszyscy członkowie społeczności szkolnej: Dyrekcja i Rada Pedagogiczna szkoły, uczniowie i przedstawiciele rodziców. Temu ostatniemu w roku szkolnym 2017/ 2018 spotkaniu towarzyszyły mieszane uczucia: z jednej strony radość, bo przed nami dwa miesiące zasłużonego wypoczynku; duma z powodu uzyskania promocji do następnej klasy, ale i smutek, bo na kilka tygodni trzeba się rozstać ze szkolnymi przyjaciółmi.

          Scenariusz dzisiejszej uroczystości przygotowały Panie: Beata Wiśniewska i Anna Kuskowska. Prowadzili ją uczniowie: Mateusz Fila z klasy III ti i Jarosław Kadecki z klasy I ti. Uroczystość otworzyło wystąpienie Dyrektor Szkoły- Pani Krystyny Ślubowskiej, która pogratulowała uczniom sukcesów w nauce i życzyła wszystkim radosnych, pełnych niezapomnianych wrażeń wakacji. W imieniu społeczności uczniowskiej podobne życzenia złożył zebranym Jarosław Kadecki.

        Koniec roku szkolnego stanowi doskonałą okazję do podsumowania wyników nauczania i frekwencji uczniów. Mijający rok, jak każdy, przynosił uczniom zarówno porażki, jak i sukcesy, przy czym tych drugich było z pewnością zdecydowanie więcej. Dla większości uczniów ostatnie dziesięć  miesięcy to okres wytężonej pracy, która zaowocowała dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce. Najlepszą średnią ocen uzyskała klasa III ti, a najlepszą frekwencją w szkole poszczycić się może klasa I ti. Aż siedemdziesięciu uczniów uzyskało średnią ocen wyższą niż 4, 00, przy czym dwadzieścioro z nich otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, osiągając średnią powyżej 4, 75. Najlepsze wyniki w nauce uzyskali:

Karolina Pawłowska z klasy II tl- średnia ocen 5, 35

Mateusz Ziemiński z klasy II tl- średnia ocen 5, 21

Krzysztof Surażyński z klasy III ti- średnia 5, 12

       Wspomnianej dwudziestce ,, najlepszych z najlepszych" wręczyła świadectwa i nagrody książkowe Pani Dyrektor, pozostali odebrali je z rak wychowawców na spotkaniach klasowych.

       Nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Wszystkim członkom szkolnej społeczności życzymy natomiast wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. Biegnijcie na spotkanie z wakacyjną przygodą!

 

                                                                                            Sylwia Zadrożna

PROJEKT – MOTYWY W TEKSTACH KULTURY

Uczniowie klas III ti i III te, w ramach lekcji języka polskiego, przygotowali w dwuosobowych zespołach albumy z różnymi motywami w tekstach kultury. Wśród prac znalazły się, m.in. motywy władzy, rodziny, tańca, cierpienia, domu, wojny. Młodzież miała za zadanie wyszukać potrzebne informacje i opracować wybrany przez siebie topos w oparciu o teksty literackie i ikoniczne. Wielu uczniów wykazało się pomysłowością i skrupulatnością w przygotowaniu swojego projektu.

            Albumy zostaną wykorzystane przy powtórzeniach przed ustnym i pisemnym egzaminem maturalnym, staną się również pomocą dydaktyczną i uatrakcyjnią lekcje w młodszych klasach. Dziękuję uczniom za zaangażowanie i wykonaną pracę.

Monika Kołakowska

 

REKRUTACJA W BEMIE TRWA!

ZS 1 oferuje naukę na trzech kierunkach: technik elektryk, technik informatyk i technik logistyk(możliwość wyboru  profilu mundurowego). Nasza szkoła cieszy się  dużym zainteresowaniem kandydatów i to nie tylko z naszego powiatu, ale również z powiatów ościennych. Chętnych z pierwszej preferencji jest ogółem  229.

Zachęcamy do składania dokumentów i oświadczeń potwierdzających wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół nr 1. Zapewniamy wysoki poziom kształcenia, atrakcyjne kierunki, dobrze wyposażone pracownie, wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i  przyjazną atmosferę. Do zobaczenia w BEMIE!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA SZATĘ GRAFICZNĄ PLANSZY DO NOŚNIKA „ROLL UP” PROMUJĄCEGO STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

Głównym celem konkursu jest stworzenie szaty graficznej planszy „Roll up”, który zainspiruje do zwiększenia zainteresowania działalnością Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Plansza graficzna może zawierać hasło reklamowe.

 

  1. Organizatorzy konkursu:

- Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Ciechanowski. Ciechanów ul. Mławska 3.

- Technikum Nr 1  im. Józefa Bema. Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 24.

 

  1. Cele konkursu:

- promocja działalności Stowarzyszeniowej wśród młodzieży szkolnej,

- reklama działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich,

      - nowoczesne spojrzenie na aspekty działalności organizacji pozarządowych poprzez utrwalanie 
        wizerunku w nowoczesnym postrzeganiu poprzez ich logo,

- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,
- rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych i kreatywności.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl