Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Energetyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej,.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

Pomagamy i pamiętamy

 

26 października 2017r. w hali widowiskowo – sportowej „Mazovia” w Ciechanowie odbył się koncert charytatywny, zorganizowany przez rejonowy oddział PCK. Wśród atrakcji znalazły się występy zespołu KrachBand, EXclusive, Mada Dance oraz Calibra – grupy, którą tworzą absolwenci Bema – Kamil i Adrian Gnaś. Symboliczną cegiełkę – bilet wstępu kupili również uczniowie naszej szkoły.
Po koncercie klasa II ti z wychowawczynią udała się na spacer po Ciechanowie, by uczcić miejsca pamięci narodowej: pomnik Marszałka na Placu J. Piłsudskiego oraz Grób Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Komunalnym. Uczniowie, tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych, mieli okazję uczcić pamięć poległych patriotów i zadumać się nad rodzimymi tradycjami.

Zawodowcy na start - rozpoczęcie realizacji projektu

Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema rozpoczyna realizację projektu

Zawodowcy na start”

W ramach tego projektu uczniowie będą uczestniczyć w:

zajęciach doskonalących umiejętności zawodowe – wsparcie przewidziane jest w formie kursów zawodowych, warsztatów/szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, wyjazdów edukacyjnych oraz zajęć na Uczelni Wyższej na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach tego wsparcia przewidziano następujące zajęcia:

Spotkanie z rodzicami - 23.10.2017

Konwersacje z prawnikiem

W dniach 11 i 12 października 2017 odbyły się w naszej szkole warsztaty z prawnikiem w formie 6 godzinnych konwersacji. Organizatorem była Fundacja Togatus Pro Bono, która uczestniczy w programie zajęć realizowanych w szkołach w ramach edukacji prawnej. Pani mecenas Joanna Falęcka poprowadziła zajęcia konwersacyjne z uczniami klasy 3i LO, 3Ti oraz 3Tl. Mieli oni okazję zapoznać się z systemem prawa w Polsce, ze statusem jednostki w państwie, zdolności prawnej i do czynności prawnych. Omawiane były także czynności prawne, ich rodzaje, oświadczenie woli czy skutki czynności prawnych. Uczniowie byli także zainteresowani ochroną dóbr osobistych w Internecie.
Uczestnicy spotkań mieli okazję porozmawiać o aspektach prawnych sytuacji czy spraw, które ich bezpośrednio dotyczą lub interesują.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

W dniu 16.10.2017 r. w kancelarii Premier Beaty  Szydło odbyła się się uroczystość  wręczenia stypendiów  uczniom szkół ponadgimnazjalnych Prezesa Rady Ministrów za  rok  szkolny 2016/2017. Przypominamy, że prawo do tegoż stypendium ma uczeń, który osiąga najlepsze wyniki nauczania w swojej szkole, jest aktywny, uczestniczy w życiu społeczności szkolnej.

Tym razem  w  gronie prymusów z całego kraju znalazł się uczeń klasy III ti  Krzysztof  Surażyński.  Serdecznie gratulujemy stypendyście, a pozostałych uczniów Bema zachęcamy do naśladowania.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl