Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2024 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2024”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk i TeleInformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i stylizacji ubiorów konstruowania i modelowania formy odzieży, technologii... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego... (kliknij ikonę po więcej)

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Dwa kierunki : Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz Elektryk

Profilaktyka w ruchu drogowym

7 grudnia 2023r. naszą szkołę odwiedziła firma IntroHL z akcją profilaktyki odpowiednich zachowań w ruchu drogowym wśród młodzieży. Uczniowie mieli możliwość wysłuchać ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego, psychologii, medycyny ratunkowej oraz transportu.

Podczas zajęć praktycznych mogli korzystać z różnych symulatorów bezpieczeństwa. Jednym z nich był symulator dachowania, który gwarantuje bezpieczny pokaz w kontrolowanych warunkach. W dodatku, symulacja dachowania daje możliwość przekonania się, jak wygląda wypadek komunikacyjny i pokazuje, co dzieje się z ciałem podczas kolizji, jak niebezpieczne może być rozrzucanie przedmiotów w aucie i jak dużą krzywdę mogą one zrobić podczas wypadku. Zaprezentowany był również symulator zachowania się po spożyciu alkoholu (alkogogle) i symulator wybuchu poduszki powietrznej. Dziękujemy za to pouczające spotkanie.

Szlachetna Paczka

Po raz kolejny uczniowie ZS nr 1 włączyli się w akcję Szlachetna Paczka pod przewodnictwem Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego. Jest to ogólnopolski projekt społeczny, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Brawo Bemowiacy!

XX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Romantycznej

W poniedziałek 27 listopada odbył się XX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Romantycznej w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły średnie. W jury zasiedli: Szymon Ostromecki – aktor, animator kultury, Aleksandra Barańska – aktorka, polonistka, Edyta Bojkowska – Kolak – instruktor teatru. Naszą szkołę, w kategorii szkół średnich, reprezentował Gabriel Żbikowski, uczeń kl. 4TI1, który zajął I miejsce.

Serdecznie gratulujemy!

Absolwenci LZ

02.12. 2023 r. w murach Zespołu Szkół nr 1 pojawili się absolwenci klasy liceum zawodowego z rocznika 1972-1976. Sale lekcyjne i szkolne korytarze wywołały w gościach wiele wzruszeń i wspomnień o dawnych czasach. Zwieńczeniem powrotu do lat edukacji w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 była wizyta na cmentarzu, na którym spoczywają niektórzy szkolni koledzy i wychowawczyni - pani Alina Żmijewska. To spotkanie przyniosło wiele pozytywnych emocji nie tylko absolwentom, ale również obecnej społeczności szkolnej.

Stypendysta w Bemie

16 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendium przyznawane jest uczniowi szkoły ponadpodstawowej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Stypendium w naszej szkole zdobył Gabriel Żbikowski, uczeń klasy 4ti. Gratulujemy!

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl