Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych. ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

TECHNIK LOGISTYK - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. (kliknij ikonę po więcej)

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Święto Żołnierzy Wyklętych, upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych reprezentujące m.in.: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zwróciły się w 2009 r. o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Święto zostało uznane za obowiązujące Ustawą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”: „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.”

 

W naszej szkole nauczyciele na lekcjach wychowawczych zorganizowali pokaz filmowy o żołnierzach wyklętych

 

 

NOWE BOISKO CZEKA NA UCZNIÓW!

Młodzież może  już korzystać z nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego, które zostało przebudowane od podstaw i zmodernizowane.

Trochę historii… W marcu 2020 r. Szkoła  złożyła wniosek o dofinansowanie boiska do  Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” na kwotę 200 tys. zł, z czego otrzymała połowę tej sumy. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego wyraził zgodę na realizację przedsięwzięcia, które przeprowadził organ prowadzący.

W  listopadzie  2020 roku intensywnie rozpoczęto prace na terenie starego boiska. W niespełna dwa miesiące  (w niekiedy bardzo trudnych warunkach atmosferycznych) ekipa budowlana ułożyła nawierzchnię tartanową.  Boisko zostało wyposażone w nowe bramki do piłki ręcznej oraz stojaki do koszykówki  wraz z tablicami i obręczami. Na nowej  nawierzchni oprócz boiska do gry w piłkę ręczną zostały wytyczone po dwa boiska: do gry w koszykówkę i siatkówkę. Obiekt sportowy został także otoczony z trzech stron „piłkochwytami”.

Nowoczesna  inwestycja sportowa wpłynie na rozwój zainteresowań uczniów i przyczyni się do osiągnięć sportowych.

Zdalne prelekcje

Od kilku dni odbywają się zdalne prelekcje z uczniami klas III i IV Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema z przedstawicielami 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (5 MBOT) oraz z Wojskowej Komendy Uzupełnień z Ciechanowa (WKU Ciechanów). Spotkania dotyczą różnych form pełnienia służby wojskowej, przybliżenia wszelkich aspektów związanych  z rekrutacją, szkoleniem oraz powołaniem do czynnej służby wojskowej.

 

 

Monitory interaktywne w naszej szkole

Stawiamy na rozwój z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W ramach Programu MEN Aktywna Tablica i środków organu prowadzącego szkoła wyposażyła 4 pracownie w monitory  interaktywne , które mają za zadanie pomóc, ułatwić i uatrakcyjnić  przyswajanie wiedzy oraz umiejętności uczniom.

Monitor interaktywny równolegle oddziałuje na różne zmysły, co pozwala na bardziej efektywne przyswajanie wiedzy i zwiększa zainteresowanie lekcją. Poprawa koncentracji uczniów podczas lekcji z kolei pozwala na lepsze zrozumienie opracowywanego materiału. Monitor interaktywny umożliwia nauczycielom prowadzenie zajęć bez konieczności wykorzystywania klasycznej kredy lub tablicy suchościeralnej. Korzystanie z tablic i monitorów interaktywnych oraz innych urządzeń multimedialnych przyczynia się do szybszego przyswajania wiedzy, co skraca czas niezbędny do przerobienia normy programowej.

Lekcje prowadzone przy użyciu urządzeń multimedialnych są dużo ciekawsze w porównaniu do metod tradycyjnych, co wzbudza zainteresowanie uczniów i pozwala na prowadzenie lekcji w sposób bardziej uporządkowany i angażujący. Urządzenia interaktywne z pewnością przyczyniają się do szybszego i bardziej przyjemnego przyswajania wiedzy przez uczniów, czemu dowodzą liczne badania.

Jasełka 2020

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl