Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

Nowe boisko dla młodzieży

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie podpisało umowę o dofinansowanie „małego” boiska przy  naszej szkole.  Wkrótce rozpoczną się prace związane z przebudową,  boisko zostanie zmodernizowane jeszcze w tym roku.

W marcu Szkoła złożyła wniosek o dofinansowanie  przebudowy boiska wielofunkcyjnego  do  Samorządu Województwa  Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” na kwotę 200 000, 00 zł.  Przewidywany całkowity koszt inwestycji to 278 300,00 zł.  Z Samorządu Województwa otrzymaliśmy 100 tys zł, pozostała kwota potrzebna na realizację zadania została zabezpieczona w budżecie Powiatu. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie jako organ prowadzący przejęło  realizację w/w przedsięwzięcia.

Oddział Przygotowania Wojskowego w Technikum nr 1 w Ciechanowie pod patronatem Ministra Obrony Narodowej

Decyzją Ministra Obrony Narodowej od 1 września w naszej szkole  zostanie utworzony oddział przygotowania wojskowego (OPW) na kierunku technik logistyk w klasie pierwszej.

Szkoła ma już 2-letnie doświadczenie w realizacji edukacji wojskowej w klasach mundurowych.  Od 2017 r. współpracuje z 5 Mazowiecką Brygadą  Obrony Terytorialnej oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Ciechanowie. Po ogłoszeniu naboru do Programu OPW zostały podjęte natychmiastowe działania w celu przygotowania niezbędnych  materiałów, które przekazano do Kuratorium Oświaty i Wojskowej Komendy Uzupełnień. Po pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty i Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie organ prowadzący otrzymał zezwolenie  na utworzenie OPW w Technikum nr 1. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej określił w drodze rozporządzenia: program szkolenia, organizację i formy zajęć realizowanych w ramach programu oraz warunki  realizacji  zajęć  praktycznych.

5 Mazowiecka Brygada  Obrony Terytorialnej w Ciechanowie została wskazana jako jednostka odpowiedzialna za  prowadzenie zajęć praktycznych dla naszych  uczniów.  Oddział przysposobienia wojskowego zostanie dofinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a uczniowie otrzymają nieodpłatnie pełne umundurowanie i możliwość szkoleń wojskowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę oficerską.

Absolwent OPW ma prawo do skorzystania ze skróconego okresu przygotowawczego do wejścia w szeregi polskiego wojska, a chętni na studia otrzymają dodatkowe punkty przy rekrutacji do państwowych uczelni wojskowych.

Dla szkoły jest to szczególne wyróżnienie, zważywszy na fakt, że tylko w 130 jednostkach oświatowych w kraju zostały powołane oddziały przygotowania wojskowego. Patronat Ministra Obrony Narodowej zapewnia szkole profesjonalne kształcenie wojskowe, środki finansowe na realizację programu, pełne przygotowanie do wykonywania zadań proobronnych w duchu patriotyzmu i kształtowania postaw obywatelskich . Ponadto daje większe możliwości zatrudnienia na zmieniającym się rynku pracy.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020 ZAPRASZAMY !!!

Publikujemy wam materiał , który przedstawia naszą ofertę edukacyjną na zbliżający się rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy serdecznie do zapoznania i udostępniania, szczególnie uczniów naszej szkoły, żeby zachęcić swoich kolegów

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLIGRAFICZNY

Uczennica 4 klasy naszej szkoły Sylwia Jakubowska uzyskała status wyróżnionego finalisty w finale IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POLIGRAFICZNEGO dla uczniów szkół średnich realizowanego przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Technologii Poligraficznych uzyskując przez to uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia, poza normalną procedurą konkursową. Serdecznie gratulujemy !!!

OFERTA EDUKACYJNA na rok szkolny 2020/2021

 

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl