Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych. ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

TECHNIK LOGISTYK - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. (kliknij ikonę po więcej)

Podsumowanie semestru zimowego 2017/18

 

O 11.30 rozpoczęło się spotkanie Dyrekcji szkoły z młodzieżą. Pani dyrektor Krystyna Ślubowska podziękowała młodzieży i nauczycielom za aktywną postawę w pierwszym semestrze. Pani Dyrektor w asyście nauczycieli nagrodziła uczniów, których osiągnięcia złożyły się na dobry wizerunek szkoły w środowisku.

Nasi uczniowie w Młodzieżowej Radzie Miasta

W grudniu w ciechanowskim ratuszu odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta III kadencji. Młodzi radni wybrali przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza. Młodzieżową Radę Miasta tworzą uczniowie z ciechanowskich szkół. W jej skład wchodzą 24 osoby w wieku od 14 do 20 lat. Kadencja trwa rok. W obecnej kadencji w Młodzieżowej Radzie Miasta naszą szkołę reprezentują Sebastian Wasiak i Przemysław Orzoł. Młodzieżowa Rada Miasta ma charakter konsultacyjny. Zajmuje się sprawami, dotyczącymi sportu, kultury, młodzieży oraz rozwoju miasta.

"Czerwonokrzyska Gwiazdka PCK”

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny udowodnili, że dobro drugiego człowieka nie jest im obojętne.  15 grudnia 2017r. Olga Makowska, Karolina Pawłowska, Kamila Skorupska, Natalia Różycka, Natalia Wołyniec oraz Mateusz Ziemiński kwestowali na ulicach Ciechanowa i w supermarketach. Młodzież zebrała 120 zł. Zebrane środki pieniężne przeznaczone zostały na zorganizowanie spotkania wigilijnego, paczek świątecznych dla najuboższych, bezdomnych i chorych. Chęć pomocy drugiemu człowiekowi jest dowodem serdeczności, współczucia i ludzkiej solidarności.

Opiekun Szkolnego Koła PCK

II etap konkursu "Językowy savoir vivre"

II etap konkursu "Językowy savoir vivre" odbędzie się 8 stycznia (wtorek) na drugiej lekcji w szkolnym klubie młodzieżowym.

Organizatorzy: Dorota Smolińska Monika Kołakowska

Bemowiacy pomagają!!!

Zbiórka nakrętek dla Oli zakończyła się sukcesem. 30 grudnia SU przekazał 55 kg nakrętek PET do punktu zbiórki. Dziękujemy wszystkim, którzy wykazali się ogromną wrażliwością i otwartością na potrzeby drugiego człowieka.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl