Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Nowy projekt "BEM" w Ciechanowie szkołą przyszłości

W dniu 7 maja 2019 r.  o godz. 10 w Starostwie  Powiatowym  w Ciechanowie  odbyło się uroczyste  podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "BEM" w Ciechanowie szkołą  przyszłości. Umowę podpisali Starosta i Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego oraz  Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych P. Elżbieta Szymanik.  

Projekt będzie realizowany  od 1 września 2019 r.  do 31 sierpnia 2022 r. Wartość  ogółem wynosi              1 949 662,80 zł, w tym dofinansowanie 1 743 897,80 zł. Wsparciem będzie objętych 350 uczniów i 10 nauczycieli.  Będą prowadzone szkolenia  dla nauczycieli, innowacyjne projekty edukacyjne, doradztwo zawodowe, zajęcia dodatkowe oraz staże i  kursy specjalistyczne dla uczniów, zostaną doposażone pracownie.

W ramach projektu będzie dofinansowany nowy kierunek kształcenia: "technik przemysłu mody" z elementami kosmetologii (wizaż i stylizacja paznokci)  dla 15 uczniów realizowany  we współpracy z przedsiębiorcą prowadzącym zakład krawiecki, m.in. zajęcia praktyczne u pracodawcy (wynajem wyposażonych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami MEN), stworzenie w szkole pracowni modelowania  i projektowania odzieży,  kurs wizażu i kurs stylizacji paznokci, pomoce i materiały dydaktyczne, , pozaszkolne kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.   

Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz rozwijanie uzdolnień i kompetencji kluczowych uczniów. 

 

WYCIECZKA DO LG ELEKTRONICS - MŁAWA

16.04.2019 r. uczniowie klasy II i I Technikum Logistycznego uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do LG Elektronics w Mławie w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS - „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego”.

LG  jest światowej skali liderem w dziedzinie elektroniki i wiodącym producentem telewizorów plazmowych. Kierownik Działu Logistyki  przedstawił  szeroką gamę wyrobów, których produkcja oparta jest na najnowocześniejszej technologii.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z procesami logistycznymi w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Uczniowie  obserwowali proces produkcji na liniach technologicznych, poznali złożony system kontroli jakości wyrobów gotowych, pracę środków transportu wewnętrznego oraz zasady gospodarki magazynowej.

Efektem tej  wizyty jest wzbogacenie wiedzy uczniów z zakresu nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych, dystrybucyjnych i magazynowych. Wycieczka pozwoliła przedstawić w praktyce wiedzę zdobywaną na lekcjach przedmiotów zawodowych i rozbudzić zainteresowanie pracą logistyka.

                                                                           Donata Jóźwiak

Aktualny termin dnia otwartego w Bemie

Informujemy, że Dzień Otwarty w Zespole Szkół nr 1 im. gen Jozefa Bema w Ciechanowie odbędzie się w dniu 10 maja 2019r. w godzinach 09:00-12:00.

Przepraszamy za zmianę terminu i serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zapraszamy !!!

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl