Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2024 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2024”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk i TeleInformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i stylizacji ubiorów konstruowania i modelowania formy odzieży, technologii... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego... (kliknij ikonę po więcej)

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Dwa kierunki : Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz Elektryk

Absolwenci LZ

02.12. 2023 r. w murach Zespołu Szkół nr 1 pojawili się absolwenci klasy liceum zawodowego z rocznika 1972-1976. Sale lekcyjne i szkolne korytarze wywołały w gościach wiele wzruszeń i wspomnień o dawnych czasach. Zwieńczeniem powrotu do lat edukacji w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 była wizyta na cmentarzu, na którym spoczywają niektórzy szkolni koledzy i wychowawczyni - pani Alina Żmijewska. To spotkanie przyniosło wiele pozytywnych emocji nie tylko absolwentom, ale również obecnej społeczności szkolnej.

XX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Romantycznej

W poniedziałek 27 listopada odbył się XX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Romantycznej w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły średnie. W jury zasiedli: Szymon Ostromecki – aktor, animator kultury, Aleksandra Barańska – aktorka, polonistka, Edyta Bojkowska – Kolak – instruktor teatru. Naszą szkołę, w kategorii szkół średnich, reprezentował Gabriel Żbikowski, uczeń kl. 4TI1, który zajął I miejsce.

Serdecznie gratulujemy!

Bemowiacy pamiętają!

Bemowiacy pamiętają!
          ,, Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci". Te słowa Wisławy Szymborskiej najlepiej oddają ideę akcji, która stała się już tradycją naszej szkoły. Podobnie jak w ubiegłym roku,  w przededniu  Święta Zmarłych,  uczniowie klasy III tl pod opieką pana Piotra Kaczmarczyka, zapalili znicze na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół nr 1. Niektórzy z nich odeszli niedawno, inni wiele lat temu, ale wszyscy przyczynili się do zbudowania obecnego wizerunku i prestiżu naszej placówki. Niech skromne lampki zapalone na mogiłach zmarłych członków szkolnej społeczności , będą wyrazem naszej pamięci i szacunku dla ich dokonań.
         Symboliczne znicze zostały również zapalone na grobach żołnierzy 11 Pułku Ułanów Legionowych, które znajdują się w kwaterze poległych we wrześniu 1939 roku.

Stypendysta w Bemie

16 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendium przyznawane jest uczniowi szkoły ponadpodstawowej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Stypendium w naszej szkole zdobył Gabriel Żbikowski, uczeń klasy 4ti. Gratulujemy!

Ciechanowska Jesień Poezji

W dniach 6 – 8 października br. miało miejsce niezwykłe wydarzenie kulturalne – XXVIII Ciechanowska Jesień Poezji. Wydarzeniu towarzyszyły spotkania organizacyjne, prelekcje, koncerty, warsztaty literackie dla młodych i spotkania autorskie pisarzy w ciechanowskich szkołach i uczelniach. W wydarzeniu udział wzięli udział przedstawiciele ZS nr – uczniowie klasy IV ti.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl