Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

FINAŁ KONKURSU O GRUDZIŃSKIM

26 marca br. przedstawiciele klas maturalnych wzięli udział w 2. etapie konkursu wiedzy o życiu i twórczości Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, który jest literackim patronem roku. Organizatorem przedsięwzięcia byli nauczyciele bibliotekarze, którzy po wnikliwym sprawdzeniu prac wyłonili te trzy najlepsze. Zwycięzcy to:

Mateusz Traczyk, klasa IV ti – I miejsce

Kamil Ciecierski, klasa IV ti – II miejsce

Dawid Święcki, klasa IV te – III miejsce

Gratulujemy!

KONKURS NA STROIK WIELKANOCNY

Cele konkursu:

 • kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze

Świętami Wielkanocnymi

 • edukacja młodzieży w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów
 • pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej

Kryteria oceny:

 • oryginalność kompozycji;
 • estetyka wykonania;
 • wkład pracy;

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs dedykowany jest dla wszystkich uczniów
 • technika wykonania stroików dowolna
 • prace należy składać do p. Doroty Smolińskiej i p. Moniki Kołakowskiej do dnia 08.04.2019r.

Organizatorzy:

 • Dorota Smolińska
 • Monika Kołakowska

MIĘDZYNARODOWE TARGI TRANSPORTU, SPEDYCJI I LOGISTYKI

15 marca  2019r. dwoje naszych stypendystów uczestniczących w projekcie „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” brało wraz z opiekunem udział w „Dniu Młodego Logistyka i Transportowca” na III Międzynarodowych Targach Transportu, Spedycji i Logistyki  w Nadarzynie. Stypendyści to Karolina Pawłowska i Mateusz Ziemiński z klasy III L.        

MT TSL to wydarzenie dla profesjonalistów związanych z logistyką i  transportem. Wraz z firmami, które chciały pokazać swoje najnowsze produkty i  nawiązać relacje B2B, swoją ofertę dydaktyczną zaprezentowały szkoły wyższe, np. Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska i Politechnika Gdańska.

Na szczególną uwagę zasługują ciekawe wystąpienia studentów Wydziału Transportu, prezentujące działalność kół naukowych. Na wykładach poruszano problemy elektromobilności i kierunków rozwoju transportu drogowego międzynarodowego.                                                                            

                                                                                              Opiekun Donata Jóźwiak

REGULAMIN SZKOLEGO KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO O JÓZEFIE BEMIE

Cele:

 • przygotowanie uczniów do obchodzenia uroczystości

Dnia Patrona szkoły,

 • rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania postacią Patrona szkoły,
 • zachęcenie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • inspirowanie uczniów do kreatywności i rozwijania zainteresowań.

Adresaci:

 • wszyscy uczniowie ZS nr 1

Formy:

Uczniowie biorą udział w dowolnej formie konkursu spośród poniższych:

 • literacka – zredagowanie utworu na temat Józefa Bema, np. fraszki, komiksu, hymnu, pieśni, piosenki, opowiadania, wywiadu itd.,
 • plastyczna – wykonanie karykatury lub portretu Józefa Bema; technika dowolna, wymagany format pracy - A3

Uwaga!!! Dopuszczalne są inne pomysły i formy – do konsultacji z organizatorem konkursu.

Do prac należy dołączyć metryczkę, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, klasa.

Termin oddania prac:

 • 17 maja 2019r.

Organizatorzy:

Dorota Smolińska

Monika Kołakowska

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY WYNALAZEK, LUB MAKIETĘ RAKIETY PROJEKTU GEN.J.BEMA

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY WYNALAZEK, LUB MAKIETĘ RAKIETY PROJEKTU GEN.J.BEMA

Józef Bem – generał, ale także wynalazca oraz specjalista od rakiet

W związku z obchodami Dnia Patrona w naszej szkole zorganizowany został konkurs na najciekawszy model rakiety lub własnego wynalazku

Szkolny konkurs dla klas o profilu elektrycznym (obowiązkowo) jak i dla klas o profilu logistycznym na najciekawszy wynalazek lub makietę rakiety projektu gen. Józefa Bema: Józef Bem- generał, ale także wynalazca oraz specjalista od rakiet.

Odpowiedzialni: Pan Przemysław Grochowski, nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy klas te oraz tL

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl