Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych. ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

TECHNIK LOGISTYK - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. (kliknij ikonę po więcej)

Uczymy się inwestować na giełdzie

13 listopada 2017 uczniowie naszej szkoły stawiają pierwsze kroki na GPW w ramach Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej.

SIGG to największy ogólnopolski projekt mający na celu zainteresowanie uczniów zasadami funkcjonowania rynków kapitałowych, giełdy, inwestowania oraz oszczędzania długoterminowego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Fundację im. Lesława A. Pagi oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Bemowiacy pomagają!!!

Na przełomie października i listopada SU koordynował dwie akcje charytatywne. Jedną z nich była zbiórka pieniędzy dla Eweliny, dziewczynki chorej na AHUS (atypowy zespół hematyczno-mocznikowy) i odbywała się w dniach od 16 do 20 października. Po brzegi została wypełniona puszka, która ważyła 2260g.

Niedługo później, bo 10 listopada, nasi uczniowie kolejny raz pokazali wielkie serca -  na konto Fundacji „Pomóż i Ty” został dokonany przelew w wysokości 100 zł. Pieniądze te będą wsparciem akcji „Pomóżmy Oli uprawiać sport”.

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i okazaną pomoc.

Opiekunowie SU

JÓZEF PIŁSUDSKI I JEGO CZASY - konkurs

Cele konkursu:

  1. Zapoznanie młodzieży z postacią Józefa Piłsudskiego jako jednego z Patronów Roku 2017.
  2. Propagowanie wśród młodzieży współczesnych postaw patriotycznych na przykładzie Józefa Piłsudskiego.
  3. Wzbogacenie wiedzy historycznej wśród młodzieży.
  4. Zainicjowanie obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
  5. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł, ich selekcji i przetwarzania.

Regulamin:

  1. Adresaci konkursu: wszyscy uczniowie klas maturalnych obowiązkowo oraz chętni uczniowie z pozostałych klas.
  2. Przebieg konkursu:

     etap I – w formie pisemnej - test obejmujący ogólną wiedzę o Józefie Piłsudskim i jego czasach

     etap II – ustny – biorą udział zwycięzcy etapu I – uczniowie muszą wykazać się pogłębionymi pozalekcyjnymi wiadomościami

 

  1. Terminy: etap I    – 27 listopad 2017

                      etap II  -     5 grudzień 2017 , w 150 rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego

  1. Informacja o konkursie:

- bezpośrednia – u nauczycieli organizujących konkurs;

- pośrednia – strona internetowa szkoły, biblioteka szkolna, tablica ogłoszeń (II piętro)

 

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada uczniowie naszej szkoły wraz z Panią dyrektor Krystyną Ślubowską  i opiekunem SU panią Beatą Wiśniewską uczestniczyli w obchodach 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele  pw. św. Józefa w Ciechanowie, a  kontynuowane był na Placu Józefa Piłsudskiego. Po wysłuchaniu Apelu Poległych, złożone zostały kwiaty symbolizujące pamięć i szacunek do minionych wydarzeń. Wagę uroczystości podkreślała obecność sztandaru szkoły.

                                                                                                          Samorząd Uczniowski

Świętowaliśmy 99 rocznicę odzyskania niepodległości

Szkolna uroczystość Narodowego Święta Niepodległości odbyła się 10 listopada, na którą przybyli zaproszeni goście na czele z wicestarostą Andrzejem Pawłowskim. Nasz nauczyciel historii Jacek Hryniewicz, w charakterystyczny dla siebie, dokładny i bardzo ciekawy sposób przekazał drogi ciechanowian  do odzyskania niepodległości. Przedstawił prezentację o tym, jak zmieniało się nasze miasto i okolice na przestrzeni XIX i XX wieku oraz pokazał ludzi i miejsca z nimi związane.

           

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl