Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

XI Subregionalne Targi Edukacji i Pracy Ciechanów 2019

4 kwietnia 2019r. w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie odbyły się XI Subregionalne Targi Edukacji i Pracy Ciechanów 2019.

Impreza skierowana była  do młodzieży szkolnej i osób poszukujących pracy.  Podczas Targów zaprezentowało się blisko 90 wystawców, w tym: szkoły ponadpodstawowe, szkoły policealne, uczelnie i szkoły wyższe, jednostki szkoleniowe, pracodawcy i instytucje oraz urzędy.
Tegoroczna impreza cieszyła się dużą popularnością - odwiedziło ją  blisko 3,5 tysiąca osób. Byli to głównie uczniowie, którzy planują wybrać szkołę ponadgimnazjalną lub uczelnię wyższą, ale również osoby bezrobotne, które miały możliwość rozmowy z pośrednikiem pracy i zapoznania się z ofertami.

Nasza szkoła również uczestniczyła w tegorocznych Targach, zaprezentowaliśmy ofertę kształcenia na rok 2019/2020, a nasze stoisko promocyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Podczas targów odbyła się również konferencja „Trendy w doradztwie zawodowym” w ramach projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego”. Konferencja skierowana była  do uczniów, pedagogów i doradców zawodowych.

Kampania „ Znamię! Znam je?”

Od 01 marca 2019 roku w naszej szkole prowadzone są zajęcia edukacyjne na temat czerniaka skóry. Edukacją objęci są uczniowie klas I, II , III / ogółem 329 uczniów /.

    Celem prowadzonych zajęć jest upowszechnianie wiedzy na temat czerniaka jako

najbardziej agresywnego nowotworu skóry.

FINAŁ KONKURSU O GRUDZIŃSKIM

26 marca br. przedstawiciele klas maturalnych wzięli udział w 2. etapie konkursu wiedzy o życiu i twórczości Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, który jest literackim patronem roku. Organizatorem przedsięwzięcia byli nauczyciele bibliotekarze, którzy po wnikliwym sprawdzeniu prac wyłonili te trzy najlepsze. Zwycięzcy to:

Mateusz Traczyk, klasa IV ti – I miejsce

Kamil Ciecierski, klasa IV ti – II miejsce

Dawid Święcki, klasa IV te – III miejsce

Gratulujemy!

Mazowiecki Kongres Zawodowy

W dniu 27 marca 2019 r. delegacja naszej szkoły w składzie: dyrektor Krystyna  Ślubowska, kierownik szkolenia praktycznego  Piotr Kaczmarczyk oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych Marek Zimnowodzki uczestniczyli w Mazowieckim Kongresie Zawodowym, zorganizowanym w  gmachu  Politechniki Warszawskiej przez Wojewodę Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.                                

 Na  konferencji przedstawiono zmiany w kształceniu zawodowym, trendy w   zapotrzebowaniu na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego oraz  zaprezentowano potencjał szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie .

W dyskusji panelowej  przedstawiciele oświaty, przedsiębiorców i dyrektorzy szkół   rozmawiali na temat praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy szkół z pracodawcami,  wskazali na wyzwania, szanse i możliwości  szkolnictwa branżowego,  tworząc sylwetkę absolwenta przygotowanego do zmian na dynamicznym rynku pracy.

Nasza szkoła -jako jedna z dwóch  wybranych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z Delegatury Ciechanów -  zorganizowała stoisko wystawiennicze, promując ofertę edukacyjną i kierunki kształcenia.

KONKURS NA STROIK WIELKANOCNY

Cele konkursu:

 • kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze

Świętami Wielkanocnymi

 • edukacja młodzieży w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów
 • pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej

Kryteria oceny:

 • oryginalność kompozycji;
 • estetyka wykonania;
 • wkład pracy;

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs dedykowany jest dla wszystkich uczniów
 • technika wykonania stroików dowolna
 • prace należy składać do p. Doroty Smolińskiej i p. Moniki Kołakowskiej do dnia 08.04.2019r.

Organizatorzy:

 • Dorota Smolińska
 • Monika Kołakowska

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl