Znak jakości szkoły- Srebrna Tarcza

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce (171 miejsce w Polsce, 20 miejsce w województwie mazowieckim) sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Wirtualny spacer

W tym miejscu znajduje się "Wirtualny Spacer" po naszej placówce. Dzięki niemu mamy możliwość bliższego przyjrzenia się szkole bez wychodzenia z domu.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Energetyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej,.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

Wizyta w LG Electronic

25 października klasa II tl była na wycieczce w LG Electronic w Mławie. Zobaczyliśmy jak wygląda nowoczesna produkcja telewizorów i elektronicznych akcesoriów samochodowych. Zapoznaliśmy się z metodami pracy działu logistycznego w magazynie. Uczestniczyliśmy w prezentacji pokazującej rozwiązania logistyczne stosowane w tej firmie. Ta wizyta wywarła na nas ogromne wrażenie.

ŚWIĘTO DRZEWA W BEMIE…

Ogólnopolska akcja „Święto drzewa” towarzyszy nam już od pięciu lat. 24 października teren naszej szkoły ozdobiło 10 lip wąskolistnych. Mamy nadzieję, że miejsce to za kilka lat będzie ostoją i wytchnieniem dla przepracowanych uczniów. Dziękujemy przedstawicielom klas pierwszych za szczególne zaangażowanie w „zieloną akcję”. Samorząd Uczniowski

Odznaczenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty

20 października w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z okazji Dnia Nauczyciela wręczono odznaczenia oraz nagrody nauczycielom i pracownikom z terenu Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Ciechanowie. Wśród wyróżnionych znaleźli się nauczyciele Naszej szkoły. Odznaczenia Prezydenta RP  za długoletnią służbę otrzymali: Ewa Boniakowska i Michał Korzybski. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Zofia Rutkowska, Krzysztof Strusiński, Agnieszka Królikowska, Beata Wiśniewska i Maciej Wojciechowski. Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymał Jacek Hryniewicz.

XXI Ciechanowska Jesień Poezji zawitała do Bema

Spotkanie z poezją poprowadzili nasi goście – poeci Zofia Humięcka i Aleksander Śnieżko. Zaprezentowali swoje wiersze, rozmawiali o ich tworzeniu i inspiracjach twórczych..

Zofia Humięcka – nasza ciechanowska poetka, często spotyka się z uczniami naszej szkoły.

W Kronice Szkoły napisała „Cieszę się, że znów tu jestem. Czuję się w szkole Bema jak w DOMU”.

Aleksander Śnieżko mówi o sobie, że jest poetą polskim spod Wilna. Od 1989 roku jest Sekretarzem Sekcji Literatów Polskich przy Związku Pisarzy Litwy, a od 1999 członkiem Związku Literatów Polskich. Poeta był bardzo szczęśliwy, że mógł brać udział w tym poetyckim wydarzeniu. Literat przekonywał młodzież o niebywałym szczęściu życia w wolnej Polsce, mówienia po polsku i swobody wypowiedzi. Wiele żarliwego patriotyzmu przelał w serca słuchaczy i wiele swych doświadczeń przekazał w tym krótkim spotkaniu. W Kronice Szkoły napisał: „Inżynierowie budują mosty między brzegami rzek, a my poeci budujemy mosty między sercami i umysłami ludzi i całych narodów nawet tych skłóconych i sobie wrogich. …”

Młodzież była dumna, że mamy tak wspaniałych twórców kultury, a spotkanie z nimi było żywą i bardzo przydatną lekcją poezji. Bo wszystko jest poezją i każdy może być poetą.

Dzień Nauczyciela 2016

13 października, w przeddzień święta upamiętniajàcego powstanie Komisji Edukacji Narodowej spotkaliśmy się na uroczystej akademii. Podczas uroczystości pracownikom szkoły wręczone zostały nagrody Dyrektora. Po części oficjalnej uczniowie klas 1ti, 2 ti oraz 1 tc zaprezentowali serię skeczy z życia szkoły. Wszystkim nagrodzonym pracownikom naszej szkoły gratulujemy !

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl