Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2022 i przyznano honorowy tytuł „Złotej Szkoły 2022”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i stylizacji ubiorów konstruowania i modelowania formy odzieży, technologii... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta, Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego... (kliknij ikonę po więcej)

Rozdanie świadectw maturalnych

Rozdanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw z egzaminu maturalnego odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 roku (SALA GIMNASTYCZNA) zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem:

  1. Klasa 4L, godz. 8.00
  2. Klasa 4EI, godz. 9.30
  3. Klasa 4I, godz.11.00
  4. Klasa 4CT, godz.12:30

 

Obowiązują zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19.

Zakończenie roku szkolnego w "Bemie"

Za nami już kolejny, tym razem "wyjątkowy" ze względu na pandemię rok szklony 2020/2021. Uroczystość ta była okazją nie tylko dla wręczenia świadectw oraz wyróżnień dla najlepszych uczniów, ale także odbyło się złożenie ślubowania przez uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz uczniów klasy mundurowej.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in. Starosta ciechanowski Pani Joanna Potocka-Rak, Wicestarosta Pan Marek Marcinkowski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Mazowieckiego Pan Jacek Zawiśliński, przedstawiciele służb mundurowych powiatu ciechanowskiego, Dyrektor Rejonu Dystrybucji w Ciechanowie w ENERGA Operator Pan Krzysztof Niemierzycki oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Dolecka-Żbikowska.
 

Uczennice Technikum Przemysłu Mody z elementami kosmetologii finalistkami Ogólnopolskiej Olimpiady tematycznej

Trzy uczennice II klasy Technikum przemysłu mody z elementami kosmetologii Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie: Zuzanna Klimkiewicz, Wiktoria Ostrowska i Natalia Żebrowska uzyskały tytuły finalistek Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży.

Organizatorem olimpiady był Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej odpowiadający za część merytoryczną oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

 Zawody centralne -  III stopnia stały na bardzo wysokim poziomie i obejmowały rozwiązanie testu złożonego z 60 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, na który składało się: 20% zadań zaawansowanych wykraczających poza ramy programowe nauczania w zawodzie oraz 80% zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności zawodowe z odzieżownictwa objęte podstawą programową i programem nauczania.

Przygotowania do Olimpiady odbywały się pod okiem nauczyciela przedmiotów zawodowych  p. Agnieszki Wichowskiej w systemie zdalnym, co wymagało od uczennic dużego zaangażowania i samodyscypliny pracy.  Włożony wysiłek zaowocował, nie tylko satysfakcją z uzyskania tytułu Finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady, ale dał również wymierne korzyści, ponieważ finalistki zwolnione są z etapu pisemnego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy)

Jesteśmy przekonani, że udział w olimpiadzie, a zwłaszcza uzyskanie tytułu finalisty ukształtuje lepszą przyszłość naszych absolwentów.

 

Obchody 100. rocznicy przybycia 11 Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza do Ciechanowa

W uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Dowódcom 11 Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edward udział wzięła delegacja Zespołu Szkół nr 1 z Panią Dyrektor Krystyną Ślubowską na czele. Uroczystość wspierali uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego (1 TL) wraz z wychowawcą klasy Panią Sylwią Zadrożną, którzy wystawili wartę honorową przy tablicy, składali wiązanki kwiatów od zaproszonych gości oraz odczytali rys historyczny 11 Pułku. Poczet sztandarowy wystawiła klasa mundurowa 3 TL.
Photo by: kadet OPW Michalina Nawrocka.
 

Wizyta studyjna na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

 11 czerwca 2021 roku II klasa Technikum przemysłu mody z elementami kosmetologii miała możliwość odbycia wizyty studyjnej na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.  To jedyny w Polsce wydział kształcący specjalistów w zakresie włókiennictwa, wzornictwa i inżynierii materiałowej. Jego ponad 70-lenia tradycja oraz nieustanne polepszanie warunków studiowania, doskonalenie treści i metod kształcenia zapewnia znakomite przygotowanie najwyższej klasy specjalistów cenionych z branży mody w Polsce, Europie i świecie.

Wizyta rozpoczęła się na auli wykładowej gdzie młodzież przywitali  profesorowie uczelni - Prodziekan dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk  i dr inż. Barbara Niekraszkiewicz. Uczniowie wysłuchali informacji o kierunkach kształcenia prowadzonych na WTMWT, a następnie bardzo ciekawego wykładu zatytułowanego „Innowacje w świecie mody”, podczas którego dowiedzieli się m.in. o odzieży inteligentnej czy wykonanej z resztek … jedzenia.

Po części wykładowej nadszedł czas na pokazy laboratoryjne. Pod okiem specjalistów uczniowie mieli okazję poznać pracownie tkackie i przędzalnicze, obserwować proces projektowania, a następnie wykonania tkaniny żakardowej na krośnie oraz metodę skręcania włókien i obserwować mechaniczne plecenie sznurów. Mieli też możliwość poznać laboratorium metrologii włókien czyli miejsce badania ich właściwości fizycznych.

Poznali także  przystojnego "Newtona" – manekina, który służy naukowcom do badania komfortu cieplnego odzieży.

Czy się podobało?  ... z całą pewnością tak!!!  Już rezerwujemy terminy i czekamy na ponowne wizyty w przyszłym roku szkolnym :D

 

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl