Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

Elektro Bem

Regulamin konkursu Elektro Bem dla wszystkich uczniów klas elektrycznych Organizator: Opiekunowie koła elektrycznego Elektro-Tech

Cele konkursu: Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów potrzeby wprowadzania odnawialnych źródeł energii. Prace konkursowe wykonane zgodnie z zasadami rozwiną umiejętności planowania projektów technicznych wśród uczniów. Dodatkowym celem konkursu jest ukazanie niestandardowych możliwości wykorzystania energii słonecznej.

Wycieczka do sejmu

Klasy III Ti TE były 30.01 w sejmie RP oraz w Palmirach. W sumie 39 uczniów. Opiekunowie J. Kowalski, M. Suwinski, M. Korzybski.

LEKCJA PATRIOTYZMU

9 grudnia 2019r. w Państwowej Uczelni Zawodowej odbyło się spotkanie byłych uczestników misji wojskowych w Afganistanie i Iraku. W tej niezwykłej lekcji historii uczestniczył profil wojskowy naszej szkoły.

Prowadzący przybliżyli problematykę działań niereguralnych, ich specyfikę, napotykane trudności, problemy dnia codziennego i stres pola walki. Podjęli również dyskusję na temat patriotyzmu.

Srebrne Technikum 2020

Kapituła Rankingu 2020 „Perspektyw” przyznała naszej szkole Srebrną Tarczę. Zajęliśmy 135 miejsce na 500 sklasyfikowanych techników w Polsce i 19 w województwie mazowieckim.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół.

Wysokie pozycje rankingowe to nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy naszej szkoły.

 

Pamiętamy

17 grudnia br. nasza szkoła wzięła udział w uroczystościach upamiętniających zamordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Ciechanowa. W spotkaniu wzięły udział delegacje klas, poczet sztandarowy szkoły i klasa mundurowa.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl