Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2023”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk i TeleInformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i stylizacji ubiorów konstruowania i modelowania formy odzieży, technologii... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego... (kliknij ikonę po więcej)

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Dwa kierunki : Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz Elektryk

25 edycja Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej „Euroelektra”

   

  W dniu 9 listopada 2022 roku uczniowie klas 2, 3 i 4 technikum elektrycznego uczestniczyli w I etapie Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej „Euroelektra”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Celem Olimpiady jest:

 • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka i energetyka,
 • upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,
 • współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,
 • nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.


Do zawodów II stopnia zostało zakwalifikowanych 143 uczestników zawodów I stopnia z całej Polski, w tym sześciu uczniów Zespołu Szkół nr 1: Michał Sękowski z klasy II TEL, Miłosz Szcześniak z klasy IV TEC oraz Piotr Kuźmiński, Mateusz Kowalski, Adam Naszkowski i Michał Lejman z klasy IV TEM. Zawody II stopnia odbędą się 6 marca 2023 roku w Łodzi.

MS

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

 

7 grudnia 2022 roku w Państwowej Szkole Muzycznej w Mławie odbyło się wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród nagrodzonych znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie: uczeń klasy 3 Technikum Informatycznego po szkole podstawowej - Gabriel Żbikowski oraz uczeń klasy 4 Technikum Informatycznego po gimnazjum - Bartosz Konarzewski. Serdecznie gratulujemy

 

XLIX Olimpiada Wiedzy Technicznej

W dniu 14 listopada 2022 roku uczniowie klas 2, 3 i 4 technikum elektrycznego uczestniczyli w I etapie Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, której organizatorem jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie. Celem Olimpiady jest:

 • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowania techniką, rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
 • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
 • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
 • współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadpodstawowych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

Do zawodów II stopnia zakwalifikował się uczeń klasy 4 TE – Adam Naszkowski. Zawody II stopnia odbędą się 4 stycznia 2023 roku w Warszawie.

Zajęcia edukacyjne w klasach pierwszych - zachowania się wobec osób z niepełnosprawnością

24 listopada 2022 roku zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne w pięciu klasach pierwszych. Tematyka dotyczyła zachowania się wobec osób z niepełnosprawnością. Zajęcia prowadziła pani Jolanta Przybyłowska- pełnomocnik do spraw wspierania osób z niepełnosprawnością Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.  Celem zajęć było uwrażliwienie młodzieży na problemy osób niepełnosprawnych oraz umiejętne pomaganie im w trudnych sytuacjach życiowych. Uczniowie wykazali się zainteresowaniem przedstawioną tematyką.

 

Sukcesy Recytatorskie Bema

W środę tj. 23 listopada 2012 roku w Kawiarni Artystycznej przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbył się XIX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Romantycznej. Naszą szkołę reprezentował Gabriel Żbikowski, któremu udało się zdobyć II miejsce! Nasze gratulacje

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl