Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

PIKNIK WOJSKOWY

05 października br. klasa II tl o profilu wojskowym uczestniczyła w pikniku wojskowym, organizowanym przez Siły Zbrojne na stadionie Narodowym w Warszawie. Uczniowie zobaczyli sprzęty znane do tej pory jedynie w teorii: czołg „Leopard”, armatohaubicę „Krab”, samobieżny moździerz „Rak” oraz transporter opancerzony „Rosomak”.Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się stoiska pododdziałów wojsk specjalnych, lecz przede wszystkim mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem, wyposażeniem i uzbrojeniem poszczególnych jednostek wojsk specjalnych.
 

Pokolenie Jana Pawła II

13 października br. wolontariusze z naszej szkoły pod opieką ks. Michała zbierali ofiary na stypendia fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla zdolnej, niezamożnej młodzieży. Fundacja ta to pokłosie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 roku. Dzięki zainteresowaniu mieszkańców naszego miasta dołożyliśmy się w myśl Papieża Polaka do budowy  tzw. ,,żywego pomnika” - będą nim uzdolnieni młodzi ludzie z małych miast i wsi, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którzy poprzez stypendia dostaną szansę na lepszą edukację i rozwój zainteresowań.

„Czytam, wyobrażam…”

 

Szkolny Konkurs Artystyczny

w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych

REGULAMIN

  • Cele konkursu:
  • rozwijanie zainteresowań literaturą
  • rozwijanie zdolności artystycznych
  • rozbudzanie wyobraźni
  • motywowanie do podejmowania prób samodzielnego tworzenia
  • wyłanianie talentów
  • propagowanie czytelnictwa poprzez wystawę najlepszych prac

 

POECI z poezją zawitali do Bema

9 października spotkali się z młodzieżą:

Konrad Sutarski – poeta, inżynier mechanik, działacz polonijny, polityk mniejszościowy i dyplomata, Przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech. Jest współzałożycielem poznańskiej grupy literackiej „Wierzba”, organizatorem pierwszych po wojnie ogólnokształcących festiwali poezji w latach 1957-62.

Od 1965 roku na stałe mieszka w Budapeszcie. W swoim dorobku posiada ponad 20 książek, w tym pięć własnych książek poetyckich. Za całokształt działalności na polu kultury, otrzymał w 1992 roku najbardziej liczącą się na Węgrzech, niepaństwową nagrodę                 im. G. Bethlena.

            Poeta na spotkaniu przeczytał kilka swoich wierszy i w szkole Bema opowiadał o wielkości naszego patrona w historii i kulturze narodu węgierskiego.

  Dariusz Węcławski – nasz lokalny poeta, wydawca, krytyk literacki, działacz społeczny, samorządowiec. W czasie spotkania z młodzieżą poeta zaprezentował najnowsze swoje wiersze. Poezja naszego wielokrotnego gościa  wydaje się bardziej dynamiczna. Artysta „ubiera” znane motywy literackie w nową formę, sięgając po język informatyki czy nauk ścisłych, przez to jest bardziej zrozumiała przez przyszłych informatyków i logistyków.  

DZIĘKUJEMY  POETOM  ZA  LEKCJĘ POEZJI I I  HISTORII

#OSEWyzwanie

Zespół Szkół nr 1 w konkursie #OSEWyzwanie zorganizowanym przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną i NASK otrzymał mobilną pracownię multimedialną z 16 stanowiskami komputerowymi. Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Kolejne warunki, które należało spełnić to zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła mogła przysłać przygotowaną specjalnie na nasz konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła” (podziękowania dla p. Mirona Boniakowskiego). Szansę na wygraną zwiększała również deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek (podziękowania dla p. M.Rusina). Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski, pracownię otrzymały 764 z nich.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl