Znak jakości szkoły- Srebrna Tarcza

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce (171 miejsce w Polsce, 20 miejsce w województwie mazowieckim) sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Wirtualny spacer

W tym miejscu znajduje się "Wirtualny Spacer" po naszej placówce. Dzięki niemu mamy możliwość bliższego przyjrzenia się szkole bez wychodzenia z domu.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Energetyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej,.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

Hallowen

W naszej szkole odbył się konkurs kulturowy z języka angielskiego – praca projektowa o „Halloween”. Celem konkursu było rozwijanie sprawności językowych, powtórzenie i poznanie słownictwa związanego z Halloween,  posługiwanie się słownictwem związanym z Halloween.

W projekcie wzięły udział klasy drugie technikum : II Ti, II t c i II te. Prace projektowe były opracowane pod opieką nauczyciela języka angielskiego p. Anny Cejmer. Wszystkim uczestnikom gratulujemy ciekawych prac projektowych. Oto fotorelacja z przebiegu konkursu językowego.

,,BOLESNA LEKCJA HISTORII"

20 października uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół nr 1 obejrzeli w ciechanowskim kinie film Wojciecha Smarzowskiego pt.,, Wołyń". Film to niełatwy, nawiązujący do bolesnych kart historii naszego narodu. W porównaniu chociażby  z mordem katyńskim czy powstaniem warszawskim, wydarzenia związane z rzezią wołyńską, są stosunkowo rzadko wspominane, i tym samym, zwłaszcza młodzieży, mało znane. Nic więc dziwnego, że uczniowie Bema oglądali  film Smarzowskiego z powagą, zdziwieniem, przerażeniem... Na sali panowała absolutna cisza. Nie było typowych dla kinowych projekcji rozmów, chichotów, szelestu torebek po chipsach, mimo że ,,Wołyń" tak bardzo różni  się od  komercyjnych produkcji, które zwykła oglądać młodzież. Można chyba stwierdzić, że zostaliśmy   porażeni tym, co pokazał reżyser: bezmiarem nienawiści i bezrozumnego okrucieństwa. Niezbyt skłonni na ogół do refleksji, unikający trudnych tematów uczniowie zadawali po projekcji filmu pytania o źródła nienawiści polsko- ukraińskiej, sens popełnianych zbrodni, przyczyny stosowania tak wielu sposobów zadawania śmierci i wreszcie powody niewyobrażalnego okrucieństwa Ukraińców. Sądzę, że o takie właśnie pytania chodziło Smarzowskiemu. Jego film nie tylko zainteresował młodych ludzi historią, ale także pobudził do myślenia, skłonił do refleksji... Film Wojciecha Smarzowskiego  to lekcja historii, której uczniowie długo nie zapomną.

Bo czy można zrozumieć to, co działo się na Wołyniu w latach 1943- 1945?
Nie wiem...

Czy można wybaczyć ?
Nie wiem...

ALE  NA  PEWNO  NALEŻY  PAMIĘTAĆ !!!

ŚWIĘTO DRZEWA W BEMIE…

Ogólnopolska akcja „Święto drzewa” towarzyszy nam już od pięciu lat. 24 października teren naszej szkoły ozdobiło 10 lip wąskolistnych. Mamy nadzieję, że miejsce to za kilka lat będzie ostoją i wytchnieniem dla przepracowanych uczniów. Dziękujemy przedstawicielom klas pierwszych za szczególne zaangażowanie w „zieloną akcję”. Samorząd Uczniowski

Wizyta w LG Electronic

25 października klasa II tl była na wycieczce w LG Electronic w Mławie. Zobaczyliśmy jak wygląda nowoczesna produkcja telewizorów i elektronicznych akcesoriów samochodowych. Zapoznaliśmy się z metodami pracy działu logistycznego w magazynie. Uczestniczyliśmy w prezentacji pokazującej rozwiązania logistyczne stosowane w tej firmie. Ta wizyta wywarła na nas ogromne wrażenie.

XXI Ciechanowska Jesień Poezji zawitała do Bema

Spotkanie z poezją poprowadzili nasi goście – poeci Zofia Humięcka i Aleksander Śnieżko. Zaprezentowali swoje wiersze, rozmawiali o ich tworzeniu i inspiracjach twórczych..

Zofia Humięcka – nasza ciechanowska poetka, często spotyka się z uczniami naszej szkoły.

W Kronice Szkoły napisała „Cieszę się, że znów tu jestem. Czuję się w szkole Bema jak w DOMU”.

Aleksander Śnieżko mówi o sobie, że jest poetą polskim spod Wilna. Od 1989 roku jest Sekretarzem Sekcji Literatów Polskich przy Związku Pisarzy Litwy, a od 1999 członkiem Związku Literatów Polskich. Poeta był bardzo szczęśliwy, że mógł brać udział w tym poetyckim wydarzeniu. Literat przekonywał młodzież o niebywałym szczęściu życia w wolnej Polsce, mówienia po polsku i swobody wypowiedzi. Wiele żarliwego patriotyzmu przelał w serca słuchaczy i wiele swych doświadczeń przekazał w tym krótkim spotkaniu. W Kronice Szkoły napisał: „Inżynierowie budują mosty między brzegami rzek, a my poeci budujemy mosty między sercami i umysłami ludzi i całych narodów nawet tych skłóconych i sobie wrogich. …”

Młodzież była dumna, że mamy tak wspaniałych twórców kultury, a spotkanie z nimi było żywą i bardzo przydatną lekcją poezji. Bo wszystko jest poezją i każdy może być poetą.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl