Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2023”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk i TeleInformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i stylizacji ubiorów konstruowania i modelowania formy odzieży, technologii... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego... (kliknij ikonę po więcej)

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Dwa kierunki : Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz Elektryk

Projekt Goethe

26 września 2023r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Dniu Języków Europejskich. Na zajęciach języka niemieckiego wybrani wcześniej przedstawiciele (Gawarecki Bartosz, Karwowski Aleksander i Woźniak Wiktor) prezentowali projekt Instytutu Goethego #deutschbewegt (www.deutschspace.de) i czynnie pomagali w prowadzeniu lekcji.
Uczniowie klas I i II pracowali w grupach, rozwiązywali różne ciekawe zagadki oraz zadania w aplikacji Deutschspace Digital.
W klasach starszych ambasadorzy projektu zaprezentowali kostkę Merge Cube, dzięki której można poznawać słownictwo zawodowe przy użyciu urządzeń mobilnych.
Dzięki tym zajęciom uczniowie poznali miejsca, w których mogą rozwijać język niemiecki oraz poszerzyli swoją wiedzę kulturoznawczą poprzez rozwiązywanie zadań zawartych w aplikacjach.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24,

odbędzie się w 4 września o godz. 9:00

(plac za budynkiem szkoły) - dla klas 1 i 2

pozostałe klasy o godz. 10:00 spotkania z wychowawcami w klasach wg. harmonogramu

 

Matura 2023

 

 

W roku szkolnym 2022/2023 do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie przystąpiło 104 absolwentów. Aż 100 uczniów uzyskało świadectwo dojrzałości. 4 osoby nie zdały, lecz 2 z nich mają możliwość przystąpienia w sierpniu do egzaminu poprawkowego. Gratulujemy bardzo dobrych wyników wszystkim uczniom oraz nauczycielom, którzy przygotowali ich do egzaminu.

Żegnaj szkoło!

23 czerwca br. w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Spotkanie uświetnili swoją obecnością zaproszeni gości: przedstawiciel organu prowadzącego – dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie – pani Aneta Głuszniewska, przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji, przewodnicząca Rady Rodziców, pani Barbara Tokarska – Wójciak.

Dyrektor szkoły, pan Maciej Wojciechowski, podziękował nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom uczniów za pracę nad na rzecz naszej szkoły. Szczególnie wyróżnił uczniów, którzy zdobyli wysokie wyniki w nauce w tym roku szkolnym. Po okresie pełnym wyzwań, ale też wzruszeń i sukcesów nadszedł upragniony czas wypoczynku.

Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji i na dwa miesiące… żegnaj szkoło!

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl