Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych. ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

TECHNIK LOGISTYK - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. (kliknij ikonę po więcej)

Podziękowanie

Szkolenie Oddziału Przygotowania Wojskowego

 

Pomimo obecnej sytuacji sanitarno - epidemiologicznej, kadeci klasy wojskowej 1 TL Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie, realizują kolejne zajęcia zgodnie z programem OPW. Dzisiaj w ramach zajęć lekcyjnych uczestniczyli w szkoleniu medycznym na temat Zasad bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym.
Szkolenie odbyło się w formie wideokonferencji, którą przeprowadziła pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie, a jednocześnie żołnierz 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej - kpr. Dorota Walczewska.
Tematyka zajęć obejmowała m.in. zasady postępowania w razie wypadku, informacje nt. punktów i apteczek pierwszej pomocy, ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa własnego i rannego oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
Kadeci wkrótce powrócą do tematyki medycznej, tym razem w formie szkolenia praktycznego, które przeprowadzą żołnierze Patronackiej Jednostki Wojskowej.
 

#BiuroProgramu,#ZostańŻołnierzem,#OPW,#ZS1Ciechanów,#Terytorialsi, #ZawszegOTowi #Zawszeblisko

 

Szkoła do hymnu 2020

Zespół Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie wziął udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” polegającej na odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11 przed Narodowym Świętem Niepodległości. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii hymn on-line zaśpiewała jedna z naszych uczennic z klasy I TL (realizującej program Oddziały Przygotowania Wojskowego) – Weronika Goździewska. 

W ten sposób nasza szkoła włączyła się do inicjatywy wspólnego świętowania tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl