Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Energetyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej,.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

XXI OLIMPIADA WIEDZY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ „EUROELEKTRA”

W dniu 07.11.2018 roku uczniowie klas II, III i IV technikum elektrycznego oraz technikum teleinformatycznego wzięli udział w zawodach I stopnia XXI Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. Organizatorem XXI edycji Olimpiady „Euroelektra” jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Cele Olimpiady:

  • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
  • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka i elektronika,
  • upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,
  • współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,
  • nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

Do zawodów II stopnia zostaje zakwalifikowanych około 500 uczestników zawodów I stopnia z całej Polski, wyniki zostaną ogłoszone do dnia 18 grudnia 2018 roku. Czekamy z niecierpliwością.

NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA…

Rok 2018, a w szczególności 11 listopada, to data szczególna w historii Polski – 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości RP. Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie aktywnie włączył się w obchody tej uroczystości.

By godnie przygotować się do tego wydarzenia, dyrektor szkoły, Krystyna Ślubowska powołała zespół, który opracował projekt edukacyjny pt. „Niepodległa, Niepokorna”. Znalazły się w nim liczne konkursy, konferencje, akademie, wystawy i inne inicjatywy, podejmowane przez uczniów pod opieką nauczycieli „Bema”.

Szczególnym akcentem stał się dzień 9 listopada 2018r., w którym odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, połączona z biciem „Rekordu dla Niepodległej”, czyli przyłączeniem się całej społeczności szkolnej do wspólnego odśpiewania czterech zwrotek Hymnu Polski. Kolejnym uroczystym wydarzeniem podczas apelu stało się przekazanie sztandaru szkoły przez ustępującą klasę 4 ti uczniom klasy 2 ti. O potrzebie szacunku do sztandaru i obowiązkach jego reprezentantów mówił pięknie jeden z zaproszonych gości, major Marcin Dominiak.

Bem bije rekord dla Niepodległej

WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO

W obchody rocznicy odzyskania niepodległości włączyli się szkolni  matematycy. 07.11.2018 odbył się Konkurs Matematyczny pod hasłem „10x10 zadań na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”. Czteroosobowe drużyny uczniów z klas pierwszych i drugich zmagały się z zadaniami m.in. na temat portretu Marszałka czy jego posłańców, połączonymi z wiedzą o procentach czy proporcji.

Najlepsza okazała się drużyna z klasy II tt/tc  w składzie: Piotr Losz, Krzysztof Kamiński, Norbert Koryciński, Albert Dobrydnio.  Drugie   miejsce zajęły  ex-aequo drużyny  z klasy II ti (Kadecki Jarosław, Gamzała Adam, Dąbrowski Paweł, Purzycki Bartosz) oraz klasy II tl (Poznańska Martyna, Zbrzeska Magda, Siennicki Oskar, Drozdowska Weronika).

Konkurs przygotowały nauczycielki matematyki –  Joanna Kazimierczak oraz Anna Surażyńska.

Była to okazja do uczczenia 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz sprawdzenia swojej wiedzy, a także udanej zabawy z elementami rywalizacji i integracji międzyklasowej.

RUSZA SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA

WIRTUALNE PIENIĄDZE, PRAWDZIWE EMOCJE!

5 listopada 2018r.  startujemy ponownie w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej.

Jest to nowoczesny projekt  składający  się z modułu edukacyjnego i  inwestycyjnego. Uczniowie mogą najpierw poznać teoretyczne podstawy działania rynku, a potem sprawdzić swoją wiedze w praktyce.

Z naszej szkoły w grze uczestniczy 50 uczniów zarejestrowanych w 18 zespołach.

Każdy zespół otrzymuje do dyspozycji wirtualne środki w kwocie 20 000 zł., dostęp do notowań on line oraz do platformy internetowej, która umożliwia  zakup i sprzedaż akcji  spółek giełdowych. W aktywnym zarządzaniu środkami finansowymi biorą udział uczniowie z klas I-IV o kierunku logistycznym. Inwestowanie potrwa w I etapie do 11 stycznia 2019 r. a celem gry jest wypracowanie jak największego zysku.

Uczestnicy gry rozstrzygają takie same dylematy, jakie na co dzień mają prawdziwi inwestorzy, np. w który sektor gospodarki zainwestować? której spółki akcje wybrać? Uzgodnione w zespołach strategie inwestycyjne są realizowane na drodze składania zleceń giełdowych. Akcje już znajdujące się w portfelach inwestycyjnych  są codziennie wyceniane według cen rynkowych. Na koniec każdego dnia publikowany jest ranking zespołów.

SIGG uczy i bawi. Uczy nie tylko gry na giełdzie, ale też pracy w grupie, obserwacji sytuacji politycznej i gospodarczej kraju, wyciągania wniosków i podejmowania decyzji.

Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerem strategicznym jest Fundacja im. Lesława A. Pagi. Projekt został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Finansów.

                                                Życzymy trafnych decyzji inwestycyjnych!.

  1.                                                    Jóźwiak

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl