Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Energetyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej,.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

KONKURS BOŻONARODZENIOWY

 

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów
 • uczniowie wykonują pracę wybraną spośród poniższych:
 • stroik bożonarodzeniowy
 • bombka
 • choinka
 • kartka świąteczna
 • aniołek
 • inne, do konsultacji z organizatorami
 • prace należy składać do p. Doroty Smolińskiej i p. Moniki Kołakowskiej

do dnia 05.12.2018r.

 • prace konkursowe ozdobią sale klasowe

 

Kryteria oceny:

 • oryginalność kompozycji;
 • estetyka wykonania;
 • wykorzystanie materiałów naturalnych;
 • wkład pracy;

 

Organizatorzy:

 • Dorota Smolińska
 • Monika Kołakowska

Regulamin szkolnego konkursu polonistycznego

100 pytań z literatury na 100 – lecie niepodległości Polski

Cele:

 • Upamiętnienie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę;
 • Budowa postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży;
 • Powtórzenie treści lektur z II i IV etapu edukacyjnego
 • Pogłębianie wiedzy z języka polskiego w zakresie lektur obowiązujących na egzaminie maturalnym
 • Promowanie czytelnictwa
 • Inspirowanie zainteresowań literackich wśród młodzieży,
 • Popularyzacja klasycznych dzieł polskiej i światowej literatury.

 

Adresaci konkursu:

 • Uczniowie klas maturalnych ZS nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie

 

Termin konkursu:

 • Listopad/grudzień 2018r.

 

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs ma formę stu pytań z zakresu lektur szkolnych obowiązujących na egzaminie maturalnym z języka polskiego zgodnie z programem nauczania dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 • Jest to test wyboru, podzielony na zestawy.
 • Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 • Przewidywane są nagrody dla zdobywców pierwszych trzech miejsc.

 

Organizatorzy:

 • Monika Kołakowska
 • Dorota Smolińska

Ogólnopolska olimpiada spedycyjno - logistyczna

12 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno- Logistycznej, która odbyła się 16 listopada 2018r. Najwyższe wyniki w etapie szkolnym uzyskali : Karolina Pawłowska, Mateusz Ziemiński i Mariusz Matuszewski. Informacje dotyczące zakwalifikowania uczniów do kolejnego etapu zostaną przedstawione 30 listopada  2018. Gratulujemy wyróżnionym.

                                               Beata Wiśniewska

Językowy savoir vivre

regulamin szkolnego konkursu  językowego

dla klas pierwszych - obowiązkowo

 

 1. Cele konkursu:
  1. zdiagnozowanie umiejętności i wiadomości z zakresu nauki o języku
  2. rozbudzenie zamiłowania do pięknej polszczyzny;
  3. zachęcenie młodzieży do posługiwania się poprawną polszczyzną na co dzień
 2. Forma konkursu:
  1. ETAP I – klasowy, ma formę pisemną i odbędzie się w dniach 3-7 grudnia 2O18r. Uczniowie indywidualnie piszą test językowy. Przed rozpoczęciem otrzymują informację na temat punktacji i czasu na wykonanie testu. W wyniku I etapu wyłonione zostają trzyosobowe zespoły , które przystępują do rywalizacji w etapie II .
  2. ETAP II – szkolny, drużyny klasowe odpowiadają ustnie lub pisemnie na wylosowane  pytania lub zestawy pytań. Odpowiedzi premiowane są 
 3. Nagrody :

Wszyscy uczestnicy etapu II  otrzymują  dyplomy, a najlepsza drużyna nagrody rzeczowe.

 

Organizatorzy konkursu:

Dorota Smolińska

Monika Kołakowska

 

Ogólnopolski konkurs poligraficzny - III edycja konkursu

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich, który realizowany będzie przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

W dniu 15 listopada przystąpiło do pierwszego etapu 10 uczniów wszyscy przeszli do etapu drugiego, którego wyniki poznamy po 15 grudnia w drodze eliminacji.

Laureaci i wyróżnieni finaliści, łącznie do 20 osób, uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i będą realizowane od roku akademickiego 2019/2020.

Harmonogram konkursu:

 • 15 listopada 2018 r. o godz. 12:00 – rozpoczęcie pierwszych dwóch etapów konkursowych,
 • 15 grudnia 2018 r. o godz. 24:00 – zakończenie pierwszego i drugiego etapu konkursowego,
 • 15 marca 2019 r. o godzinie 12.00 – etap finałowy w Gmachu Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie.

Przemysław Łuniewski

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl