Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych. ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

TECHNIK LOGISTYK - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. (kliknij ikonę po więcej)

Oddział Przygotowania Wojskowego w Technikum nr 1 w Ciechanowie pod patronatem Ministra Obrony Narodowej

Decyzją Ministra Obrony Narodowej od 1 września w naszej szkole  zostanie utworzony oddział przygotowania wojskowego (OPW) na kierunku technik logistyk w klasie pierwszej.

Szkoła ma już 2-letnie doświadczenie w realizacji edukacji wojskowej w klasach mundurowych.  Od 2017 r. współpracuje z 5 Mazowiecką Brygadą  Obrony Terytorialnej oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Ciechanowie. Po ogłoszeniu naboru do Programu OPW zostały podjęte natychmiastowe działania w celu przygotowania niezbędnych  materiałów, które przekazano do Kuratorium Oświaty i Wojskowej Komendy Uzupełnień. Po pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty i Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie organ prowadzący otrzymał zezwolenie  na utworzenie OPW w Technikum nr 1. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej określił w drodze rozporządzenia: program szkolenia, organizację i formy zajęć realizowanych w ramach programu oraz warunki  realizacji  zajęć  praktycznych.

5 Mazowiecka Brygada  Obrony Terytorialnej w Ciechanowie została wskazana jako jednostka odpowiedzialna za  prowadzenie zajęć praktycznych dla naszych  uczniów.  Oddział przysposobienia wojskowego zostanie dofinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a uczniowie otrzymają nieodpłatnie pełne umundurowanie i możliwość szkoleń wojskowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę oficerską.

Absolwent OPW ma prawo do skorzystania ze skróconego okresu przygotowawczego do wejścia w szeregi polskiego wojska, a chętni na studia otrzymają dodatkowe punkty przy rekrutacji do państwowych uczelni wojskowych.

Dla szkoły jest to szczególne wyróżnienie, zważywszy na fakt, że tylko w 130 jednostkach oświatowych w kraju zostały powołane oddziały przygotowania wojskowego. Patronat Ministra Obrony Narodowej zapewnia szkole profesjonalne kształcenie wojskowe, środki finansowe na realizację programu, pełne przygotowanie do wykonywania zadań proobronnych w duchu patriotyzmu i kształtowania postaw obywatelskich . Ponadto daje większe możliwości zatrudnienia na zmieniającym się rynku pracy.

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLIGRAFICZNY

Uczennica 4 klasy naszej szkoły Sylwia Jakubowska uzyskała status wyróżnionego finalisty w finale IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POLIGRAFICZNEGO dla uczniów szkół średnich realizowanego przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Technologii Poligraficznych uzyskując przez to uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia, poza normalną procedurą konkursową. Serdecznie gratulujemy !!!

OFERTA EDUKACYJNA na rok szkolny 2020/2021

 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020 ZAPRASZAMY !!!

Publikujemy wam materiał , który przedstawia naszą ofertę edukacyjną na zbliżający się rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy serdecznie do zapoznania i udostępniania, szczególnie uczniów naszej szkoły, żeby zachęcić swoich kolegów

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl