Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Energetyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej,.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

Dzień Edukacji Narodowej

12 października w naszej szkole obchodzone było święto Dnia Edukacji Narodowej. Ten uroczysty dzień podkreśliły kwiaty składane na ręce nauczycieli, uroczyste stroje oraz akademia, która zgromadziła przedstawicieli społeczności uczniowskiej, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także miłych Gości – emerytowanych pracowników szkoły. Pani dyrektor, Krystyna Ślubowska, wręczyła podczas tej uroczystości nagrody dla wybranych pracowników, zaś później odbyła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów, a koordynowana przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego, panią Agnieszkę Królikowską i pana Jarosława Kowalskiego.

Wybitni polscy uczeni światu

9 października uczniowie klasy I ti2 pod opieką p. Sławomira Mosakowskiego uczestniczyli w konferencji „Niepodległa. Wybitni polscy uczeni światu. Nauki przyrodnicze”. Jej program wpisuje się w realizację jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 „100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów”.

Stypendia 2018-2019

W tym roku szkolnym siedmioro uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Uczniowie – stypendyści:

  1. KAROLINA PAWŁOWSKA – KL. III TL
  2. MATEUSZ JARZĘBOWSKI – KL. IV TI
  3. ŁUKASZ RADECKI – KL. III TI
  4. KRZYSZTOF SURAŻYŃSKI – KL. IV TI
  5. DAWID ŚWIĘCKI – KL. IV TE
  6. MATEUSZ ZIEMIŃSKI – KL. III TL
  7. ADAM ŻAKOWSKI – KL. III TI

      Stypendia te są udzielane w celu umożliwienia  rozwoju zawodowego uczniom szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru województwa mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolninych w zakresie przedmiotów zawodowych i ogólnych.

      Stypendystom GRATULUJEMY!

Muza poezji zawitała do Bema

Odwiedzili nas poeci: Mirosława Niwińska – pochodząca z Podlasia, obecnie mieszkająca w Paryżu i Dariusz Węcławski – nasz lokalny poeta, wydawca, krytyk literacki. W czasie spotkania z młodzieżą poeci zaprezentowali fragmenty swej twórczości. Jest ona zdecydowanie różna. Wiersze pani Niewińskiej są nostalgiczne, nacechowane tęsknotą za rodzinnym Podlasiem i zachwytem dla tamtejszej przyrody. Poezja pana Węcławskiego wydaje się bardziej dynamiczna. Artysta „ubiera” znane motywy literackie w nową formę, sięgając po język informatyki czy nauk ścisłych.

Uczniowie słuchali jednak wierszy obydwu poetów z jednakową uwagą, o czym świadczyły zadawane przez nich pytania. Ze szczególnym uznaniem zostało przyjęte pytanie Jarka Kadeckiego, któremu po wysłuchaniu kilku utworów Pani Niewińskiej udało się odnaleźć słowo – klucz jej twórczości: KACZEŃCE.

            Spotkanie z poezją było ciekawą, dla niektórych inspirującą lekcją poezji. Uczniowie mieli okazję obcowania ze sztuką przez duże „S” i oderwania się od codzienności.

Konkurs programistyczny Hack Heroes

Od 6 października ruszyła III edycja ogólnopolskiego konkursu programistycznego Hack Heroes. Szkoły średnie z całej Polski podczas Europejskiego Tygodnia Kodowania będą rywalizowały, tworząc aplikacje rozwiązujące problemy społeczne.

Podczas trwania tegorocznego CodeWeeka od 6-21 października szkolne lub międzyszkolne zespoły będą mogły przygotowywać swoje programistyczne projekty przy wsparciu mentorów Fundacji, po czym zostaną one poddane ocenie profesjonalnego jury. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone. Tegoroczna pula nagród wynosi 10 tys. Zł, a temat przewodni to dane publiczne.

 

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl