Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych. ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

TECHNIK LOGISTYK - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. (kliknij ikonę po więcej)

REGULAMIN KONKURSU na najciekawszą grafikę

REGULAMIN KONKURSU na najciekawszą grafikę na tło pulpitu o tematyce:

 

 „Generał Józef Bem, a także  inżynier wojskowy założyciel pierwszej, samodzielnej organizacji polskich techników, patron naszej szkoły”

 

Konkurs dla wszystkich klas dowolnego profilu

 

  • 1. Postanowienia ogólne
  1. Celem konkursu jest tworzenie wizerunku patrona szkoły, promocja patrona, twórcza organizacja czasu wolnego z wykorzystaniem techniki komputerowej
  2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy graficznej , która będzie tłem na pulpit komputerów w naszej szkole.
  3. Zwycięskie prace będą umieszczone na stronie szkoły.
  4. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. gen. J.Bema w Ciechanowie
  5. Finał, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursowych odbędzie się na uroczystości podczas obchodów Dnia Patrona w dniu 20. III. 2020r.

 

DEBATA W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

29.01.2020r. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 4 w Ciechanowie debatowali z zaproszonymi przedsiębiorcami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele klas logistycznych III L i II L. Debata pod nazwą "Od chęci do działań – trudy lokalnego rynku pracy" zorganizowana była przez Fundację Edukacyjno-Sportową REGENERACJA w Ciechanowie.

            Spotkanie podsumowało  kilkumiesięczne działania fundacji i aktywnych uczniów w ramach projektu "Przedsiębiorczo w Youthro" dofinansowanego z programu Erasmus+.

            Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie, Mazowieckiej Izby Gospodarczej oraz  lokalni przedsiębiorcy z firm: T4B, Metaltech, Easy book, Centrum Figura.

            Zgodnie z tematyką spotkania  podczas debaty poruszone zostały aspekty  rozpoczęcia ścieżki zawodowej absolwenta i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia i samorealizacji. Uczniowie najczęściej pytali o realia prowadzenia własnej firmy. Pracodawcy zachęcali młodzież do odbywania staży zawodowych jako pierwszego kroku do wejścia na rynek pracy oraz podkreślali dominującą rolę motywacji w poszukiwaniu pracy.

            Debata pozwoliła uczniom spojrzeć na rynek pracy od strony doświadczonych pracowników i przedsiębiorców, konstruować argumenty, zweryfikować własne poglądy oraz  poszerzyć swoją wiedzę.

DJ

Wycieczka do sejmu

Klasy III Ti TE były 30.01 w sejmie RP oraz w Palmirach. W sumie 39 uczniów. Opiekunowie J. Kowalski, M. Suwinski, M. Korzybski.

Elektro Bem

Regulamin konkursu Elektro Bem dla wszystkich uczniów klas elektrycznych Organizator: Opiekunowie koła elektrycznego Elektro-Tech

Cele konkursu: Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów potrzeby wprowadzania odnawialnych źródeł energii. Prace konkursowe wykonane zgodnie z zasadami rozwiną umiejętności planowania projektów technicznych wśród uczniów. Dodatkowym celem konkursu jest ukazanie niestandardowych możliwości wykorzystania energii słonecznej.

Srebrne Technikum 2020

Kapituła Rankingu 2020 „Perspektyw” przyznała naszej szkole Srebrną Tarczę. Zajęliśmy 135 miejsce na 500 sklasyfikowanych techników w Polsce i 19 w województwie mazowieckim.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół.

Wysokie pozycje rankingowe to nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy naszej szkoły.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl