Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

KONKURS JĘZYKOWY

23 maja 2019 roku odbył się finał konkursu z języka angielskiego i niemieckiego dla gimnazjalistów i uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych organizowany przez nauczycielkę języka angielskiego – Martę Sławińską oraz nauczycielkę języka niemieckiego – Renatę Kreft, pod patronatem czasopisma dla nauczycieli „Języki obce w szkole”. Była to już XI edycja konkursu z języka angielskiego i VII edycja z języka niemieckiego. 

Celem konkursu jest inspirowanie i zachęcanie młodzieży z Ciechanowa i okolic do pogłębiania zainteresowań i wiedzy z zakresu leksyki, gramatyki, wiadomości kulturoznawczych dotyczących krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego, doskonalenia umiejętności językowych, popularyzacja kultury angielskiej i niemieckiej, umiejętność zaprezentowania się przed nowymi osobami, chęć sprawdzenia się, motywowanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, kształtowanie u biorącej w konkursie młodzieży poczucia własnej wartości oraz promocja szkoły.

SUKCESY NASZYCH RECYTATORÓW

22 maja 2019 odbył się finał  Powiatowego Konkursu Recytatorskiego z cyklu „Słowa Bliskie Młodym” ph. „Spotkali się pod Pikadorem”.

            W rywalizacji wzięli udział uczniowie: siódme i ósme klasy szkół podstawowych,  trzecie klasy gimnazjum, oraz szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy prezentowali dowolny utwór poetycki  poety należącego do grupy Skamander. Zdolni i pewni siebie uczniowie, odważnie prezentowali swoje umiejętności w trudnym i wymagającym repertuarze w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. W konkursie przyznano trzy nagrody głównie i wyróżnienia.

            Konkurs zakończył się dużym sukcesem uczniów naszej szkoły.

Jury najwyżej oceniło recytację Jarka Kadeckiego (2 ti) – który zdobył pierwsze miejsce recytując wiersz Juliana Tuwima „Czyhanie na Boga”. Wyróżnienie otrzymał Mikołaj Żbikowski (3 tt)  - za recytację wiersza  Jana Lechonia „Pan Twardowski”.

 

Gratulujemy naszym artystom.

GB

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Porozumienie o współpracy z Politechnika Warszawską

         W dniu 15 maja 2019 r.  Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie - Krystyna Ślubowska podpisała POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY   z Politechniką Warszawską  Wydziałem Transportu. Uczelnię reprezentowała Pani profesor dr hab. inż. Marianna Jacyna - Dziekan Wydziału. Uroczyste  podpisanie porozumienia odbyło się w Gmachu Nowej Kreślarni - na Wydziale Transportu w Warszawie.

        Współpraca pozwoli uczniom na zdobycie jak najlepszych kwalifikacji do wykonywania pracy w dziedzinie związanej z zawodem technik logistyk. Nasi uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach otwartych i specjalistycznych na uczelni oraz możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną i wykorzystania jej w zorganizowanych warunkach. Uczelnia deklaruje wsparcie w przedsięwzięciach związanych z realizacją programu przedmiotów logistyczno-spedycyjnych w celu lepszego przygotowania do zawodu oraz podjęcia dalszego kształcenia.

Nowy projekt "BEM" w Ciechanowie szkołą przyszłości

W dniu 7 maja 2019 r.  o godz. 10 w Starostwie  Powiatowym  w Ciechanowie  odbyło się uroczyste  podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "BEM" w Ciechanowie szkołą  przyszłości. Umowę podpisali Starosta i Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego oraz  Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych P. Elżbieta Szymanik.  

Projekt będzie realizowany  od 1 września 2019 r.  do 31 sierpnia 2022 r. Wartość  ogółem wynosi              1 949 662,80 zł, w tym dofinansowanie 1 743 897,80 zł. Wsparciem będzie objętych 350 uczniów i 10 nauczycieli.  Będą prowadzone szkolenia  dla nauczycieli, innowacyjne projekty edukacyjne, doradztwo zawodowe, zajęcia dodatkowe oraz staże i  kursy specjalistyczne dla uczniów, zostaną doposażone pracownie.

W ramach projektu będzie dofinansowany nowy kierunek kształcenia: "technik przemysłu mody" z elementami kosmetologii (wizaż i stylizacja paznokci)  dla 15 uczniów realizowany  we współpracy z przedsiębiorcą prowadzącym zakład krawiecki, m.in. zajęcia praktyczne u pracodawcy (wynajem wyposażonych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami MEN), stworzenie w szkole pracowni modelowania  i projektowania odzieży,  kurs wizażu i kurs stylizacji paznokci, pomoce i materiały dydaktyczne, , pozaszkolne kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.   

Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz rozwijanie uzdolnień i kompetencji kluczowych uczniów. 

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl