Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Energetyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej,.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA…

Rok 2018, a w szczególności 11 listopada, to data szczególna w historii Polski – 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości RP. Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie aktywnie włączył się w obchody tej uroczystości.

By godnie przygotować się do tego wydarzenia, dyrektor szkoły, Krystyna Ślubowska powołała zespół, który opracował projekt edukacyjny pt. „Niepodległa, Niepokorna”. Znalazły się w nim liczne konkursy, konferencje, akademie, wystawy i inne inicjatywy, podejmowane przez uczniów pod opieką nauczycieli „Bema”.

Szczególnym akcentem stał się dzień 9 listopada 2018r., w którym odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, połączona z biciem „Rekordu dla Niepodległej”, czyli przyłączeniem się całej społeczności szkolnej do wspólnego odśpiewania czterech zwrotek Hymnu Polski. Kolejnym uroczystym wydarzeniem podczas apelu stało się przekazanie sztandaru szkoły przez ustępującą klasę 4 ti uczniom klasy 2 ti. O potrzebie szacunku do sztandaru i obowiązkach jego reprezentantów mówił pięknie jeden z zaproszonych gości, major Marcin Dominiak.

WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO

W obchody rocznicy odzyskania niepodległości włączyli się szkolni  matematycy. 07.11.2018 odbył się Konkurs Matematyczny pod hasłem „10x10 zadań na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”. Czteroosobowe drużyny uczniów z klas pierwszych i drugich zmagały się z zadaniami m.in. na temat portretu Marszałka czy jego posłańców, połączonymi z wiedzą o procentach czy proporcji.

Najlepsza okazała się drużyna z klasy II tt/tc  w składzie: Piotr Losz, Krzysztof Kamiński, Norbert Koryciński, Albert Dobrydnio.  Drugie   miejsce zajęły  ex-aequo drużyny  z klasy II ti (Kadecki Jarosław, Gamzała Adam, Dąbrowski Paweł, Purzycki Bartosz) oraz klasy II tl (Poznańska Martyna, Zbrzeska Magda, Siennicki Oskar, Drozdowska Weronika).

Konkurs przygotowały nauczycielki matematyki –  Joanna Kazimierczak oraz Anna Surażyńska.

Była to okazja do uczczenia 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz sprawdzenia swojej wiedzy, a także udanej zabawy z elementami rywalizacji i integracji międzyklasowej.

RUSZA SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA

WIRTUALNE PIENIĄDZE, PRAWDZIWE EMOCJE!

5 listopada 2018r.  startujemy ponownie w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej.

Jest to nowoczesny projekt  składający  się z modułu edukacyjnego i  inwestycyjnego. Uczniowie mogą najpierw poznać teoretyczne podstawy działania rynku, a potem sprawdzić swoją wiedze w praktyce.

Z naszej szkoły w grze uczestniczy 50 uczniów zarejestrowanych w 18 zespołach.

Każdy zespół otrzymuje do dyspozycji wirtualne środki w kwocie 20 000 zł., dostęp do notowań on line oraz do platformy internetowej, która umożliwia  zakup i sprzedaż akcji  spółek giełdowych. W aktywnym zarządzaniu środkami finansowymi biorą udział uczniowie z klas I-IV o kierunku logistycznym. Inwestowanie potrwa w I etapie do 11 stycznia 2019 r. a celem gry jest wypracowanie jak największego zysku.

Uczestnicy gry rozstrzygają takie same dylematy, jakie na co dzień mają prawdziwi inwestorzy, np. w który sektor gospodarki zainwestować? której spółki akcje wybrać? Uzgodnione w zespołach strategie inwestycyjne są realizowane na drodze składania zleceń giełdowych. Akcje już znajdujące się w portfelach inwestycyjnych  są codziennie wyceniane według cen rynkowych. Na koniec każdego dnia publikowany jest ranking zespołów.

SIGG uczy i bawi. Uczy nie tylko gry na giełdzie, ale też pracy w grupie, obserwacji sytuacji politycznej i gospodarczej kraju, wyciągania wniosków i podejmowania decyzji.

Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerem strategicznym jest Fundacja im. Lesława A. Pagi. Projekt został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Finansów.

                                                Życzymy trafnych decyzji inwestycyjnych!.

 1.                                                    Jóźwiak

Bem bije rekord dla Niepodległej

Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego „10 x 10 zadań na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”

I CELE KONKURSU

 1. Popularyzacja matematyki wśród młodzieży.
 2. Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów.
 3. Doskonalenie umiejętności rachunkowych.
 4. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania.
 5. Sprawdzenie umiejętności stosowania aparatu matematycznego i zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów typowych i nietypowych.
 6. Budzenie nawyku współzawodnictwa.

II ORGANIZACJA   KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I i II.
 2. Klasy zgłaszają 4-osobowe zespoły, które będą je reprezentowały.
 3. Konkurs jest jednoetapowy.
 4. Termin konkursu: 07.11.2018.
 5. Czas trwania: 45 minut,
 6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja złożona z nauczycieli matematyki Zespołu Szkól nr 1.
 7. W czasie trwania konkursu uczestnicy nie mogą:
 8. a) opuszczać sali
 9. b) korzystać z podręczników, książek oraz wszelkich środków łączności, np. telefonów.
 10. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy lub zakłócania prawidłowego przebiegu konkursu Komisja podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego zespołu klasowego.
 11. O kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów.
 12. Zwycięskie zespoły klasowe otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
 13. Przystępując do konkursu uczeń akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na zamieszczenie wyników na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy:

 1. Kazimierczak
 2. Surażyńska

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl