Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Energetyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej,.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego „10 x 10 zadań na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”

I CELE KONKURSU

 1. Popularyzacja matematyki wśród młodzieży.
 2. Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów.
 3. Doskonalenie umiejętności rachunkowych.
 4. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania.
 5. Sprawdzenie umiejętności stosowania aparatu matematycznego i zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów typowych i nietypowych.
 6. Budzenie nawyku współzawodnictwa.

II ORGANIZACJA   KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I i II.
 2. Klasy zgłaszają 4-osobowe zespoły, które będą je reprezentowały.
 3. Konkurs jest jednoetapowy.
 4. Termin konkursu: 07.11.2018.
 5. Czas trwania: 45 minut,
 6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja złożona z nauczycieli matematyki Zespołu Szkól nr 1.
 7. W czasie trwania konkursu uczestnicy nie mogą:
 8. a) opuszczać sali
 9. b) korzystać z podręczników, książek oraz wszelkich środków łączności, np. telefonów.
 10. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy lub zakłócania prawidłowego przebiegu konkursu Komisja podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego zespołu klasowego.
 11. O kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów.
 12. Zwycięskie zespoły klasowe otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
 13. Przystępując do konkursu uczeń akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na zamieszczenie wyników na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy:

 1. Kazimierczak
 2. Surażyńska

100 LAT – PROSTY RACHUNEK

Obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości stały się inspiracją dla naszych matematyczek, p. Anny Surażyńskiej i p. Joanny Kazimierczak, które podjęły w tej dziedzinie dwie ciekawe inicjatywy. Pierwszą z nich jest szkolny konkurs matematyczny „10 x 10 zadań na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, przeznaczony dla uczniów klas I i II i przewidziany na 7 listopada 2018r. Kolejnym pomysłem matematyczek jest akcja, która polegać będzie na rozwiązaniu z młodzieżą klas maturalnych 100 zadań i odbędzie się ona w sobotę 10 listopada br.

LIDERZY W STOLICY

Czy warto się uczyć? Przekonali się o tym nasi najlepsi uczniowie, którzy w nagrodę za wysokie wyniki uzyskane w ubiegłym roku szkolnym, 25 października 2018r. udali się na wycieczkę do stolicy. Pod opieką p. dyrektor Krystyny Ślubowskiej oraz nauczycieli: p. J. Kowalskiego, p. M. Skwarskiego i p. B. Nawrockiej zwiedzili Sejm oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Wyjazd został zorganizowany z inicjatywy posła p. Roberta Kołakowskiego.

KONCERT CHARYTATYWNY PCK

Już tradycyjnie nasza szkoła włącza się w akcje charytatywne organizowane na terenie miasta. Tym razem 25 października 2018r. stu uczniów Zespołu Szkół nr 1 wzięło udział w koncercie charytatywnym organizowanym w hali widowiskowo-sportowej MAZOVIA przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie i Powiatowe Centrum Kultury i  Sztuki w Ciechanowie.

W występie wzięli udział lokalni artyści: Zespół SUCZYSTY, Zespół SPONTAN oraz grupa taneczna Mada Dance. Pieniądze ze sprzedaży biletów zostaną przeznaczone na przygotowanie paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących dzieci.

                            opiekun szkolnego Koła PCK

CIECHANOWSKIE DNI TECHNIKI

W październiku 2018r. obchodzone były Mazowieckie Dni Techniki, zorganizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Terenowe Jednostki Organizacyjne Naczelnej Organizacji Technicznej. Przedsięwzięcie to było realizowane w Ciechanowie 25 października w PWSZ i wzięli w nim również udział uczniowie naszej szkoły. Uczestniczyli w konferencji naukowo – technicznej, podczas której oprócz wystąpień okolicznościowych miały miejsce referaty techniczne i pokaz technik wytwarzania.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl