Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

Konkurs wiedzy o gen. Józefie Bemie Patronie Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie

Cele konkursu:

 

 1. Popularyzowanie wiedzy o życiu i działalności gen. Józefa Bema.
 2. Rozwijanie zainteresowań historycznych epoką XIX wieku – czasami powstań narodowowyzwoleńczych.
 3. Pogłębienie wiedzy o postaci gen. Józefa Bema, powstaniu listopadowym i Wiośnie Ludów.
 4. Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla wartości narodowych.

 

Konkurs kierowany do uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie. Odbędzie się 14 III 2019 r. o godz.08:50 (2 godzina lekcyjna) w sali 308.

 

      Organizator: Sławomir Mosakowski

Szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Gustawa Herlinga - Grudzińskiego

Cele konkursu:

 • wpisanie ZS nr 1 w ogólnopolskie obchody Roku Gustawa Herlinga Grudzińskiego
 • promowanie czytelnictwa
 • sprawdzenie znajomości biografii i twórczości pisarza
 • przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł, ich selekcja i przetwarzanie

 

Regulamin:

 1. Adresaci konkursu: wszyscy uczniowie klas maturalnych obowiązkowo oraz chętni uczniowie z pozostałych klas.
 2. Przebieg konkursu:

     etap I –  forma pisemna - test

     etap II – forma pisemna – biorą udział zwycięzcy etapu I – uczniowie muszą wykazać się pogłębionymi pozalekcyjnymi wiadomościami.

 

Terminy: etap I – 15.03.2019r. 

                 etap II – 29.03.2019r.

 1. Informacja o konkursie:

- bezpośrednia – u nauczycieli organizujących konkurs

- pośrednia – strona internetowa szkoły, biblioteka szkolna, tablica ogłoszeń (II piętro)

 

Bibliografia do konkursu:

 1. Herling – Grudziński Gustaw: Dwa opowiadania. Wieża. Cud.
 2. Herling – Grudziński Gustaw: Inny świat.
 3. Herling – Grudziński Gustaw. W: Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1985. T. 1, s. 346-347
 4. Materiały wyeksponowane w gablocie przy bibliotece szkolnej
 5. Gustaw Herling-Grudziński. [online] [dostęp 7 stycznia 2019] Dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gustaw_Herling-Grudzi%C5%84ski
 6. Gustaw Herling-Grudziński. Inny świat. Biografia. [online] [dostęp 23 lutego 2007] Dostępny w Internecie: https://klp.pl/inny-swiat/a-6059.html
 7. Rok Gustawa Herlinga - Grudzińskiego [online] [dostęp 23 lipca 2018] Dostępny w Internecie:https://www.wydawnictwoliterackie.pl/aktualnosci/1469/Rok-Gustawa-Herlinga-Grudzinskiego--/

 

 

                                                                                   Organizatorzy: nauczyciele bibliotekarze

Ciechanowski plebiscyt sportowy

Drodzy uczniowie, zapraszamy do głosowania w Ciechanowskim plebiscycie sportowym. W owym plebiscycie głosujemy na: Sportowca roku- z naszej szkoły Jakub Królikowski-LKS Matsogi Ciechanów, taekwon-do ITF. Trenera roku - nauczyciel z naszej szkoły Pan Michał Korzybski – LKS Matsogi Ciechanów, taekwon-do ITF oraz na wydarzenie sportowe roku jakim jest XII Międzynarodowy Turniej Taekwon-do ITF Masters Mazovia Cup 2018 – LKS Matsogi Ciechanów. Zapraszamy wszystkich do głosowania! Poniżej znajdą się linki do odpowiedniej kategorii. Zapraszamy!

https://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/glosuj_na_sportowca_roku

STUDNIÓWKA 2019

26 stycznia 2019 roku w domu weselnym „Bianco” maturzyści wraz z osobami towarzyszącymi, dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele i rodzice uczestniczyli w balu maturalnym. W części oficjalnej uczniowie podziękowali dyrekcji i nauczycielom z stworzenie dobrych warunków do nauki i trud włożony w czteroletnie nauczanie. Słowa wdzięczności skierowane zostały również do rodziców, bez których ta uroczystość nie odbyłaby się. Następnie głos zabrała pani dyrektor Krystyna Ślubowska, która życzyła uczniom spełnienia maturalnych marzeń i niezapomnianej studniówkowej zabawy. Nie zabrakło także życzeń i podziękowań od rodziców. Część oficjalną zakończył staropolski polonez w wykonaniu uczniów i osób towarzyszących. Zabawa trwała do rana, a o muzykę, która porywała wszystkich do tańca postarała się Helion Music Group. Ta noc na pewno zostanie w pamięci wszystkich uczestników.

 

BEM „BRĄZOWĄ SZKOŁĄ 2018”

Kapituła Rankingu 2019 „Perspektyw” przyznała naszej szkole Brązową Tarczę. Mimo, iż w zeszłym roku mieliśmy tytuł srebrnej, to i tak osiągnęliśmy wielki sukces, ponieważ zostały obostrzone zasady przyznawania wyróżnień.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół.

Wysokie pozycje rankingowe to nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy naszej szkoły.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl