Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO

W obchody rocznicy odzyskania niepodległości włączyli się szkolni  matematycy. 07.11.2018 odbył się Konkurs Matematyczny pod hasłem „10x10 zadań na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”. Czteroosobowe drużyny uczniów z klas pierwszych i drugich zmagały się z zadaniami m.in. na temat portretu Marszałka czy jego posłańców, połączonymi z wiedzą o procentach czy proporcji.

Najlepsza okazała się drużyna z klasy II tt/tc  w składzie: Piotr Losz, Krzysztof Kamiński, Norbert Koryciński, Albert Dobrydnio.  Drugie   miejsce zajęły  ex-aequo drużyny  z klasy II ti (Kadecki Jarosław, Gamzała Adam, Dąbrowski Paweł, Purzycki Bartosz) oraz klasy II tl (Poznańska Martyna, Zbrzeska Magda, Siennicki Oskar, Drozdowska Weronika).

Konkurs przygotowały nauczycielki matematyki –  Joanna Kazimierczak oraz Anna Surażyńska.

Była to okazja do uczczenia 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz sprawdzenia swojej wiedzy, a także udanej zabawy z elementami rywalizacji i integracji międzyklasowej.

Bem bije rekord dla Niepodległej

Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego „10 x 10 zadań na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”

I CELE KONKURSU

 1. Popularyzacja matematyki wśród młodzieży.
 2. Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów.
 3. Doskonalenie umiejętności rachunkowych.
 4. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania.
 5. Sprawdzenie umiejętności stosowania aparatu matematycznego i zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów typowych i nietypowych.
 6. Budzenie nawyku współzawodnictwa.

II ORGANIZACJA   KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I i II.
 2. Klasy zgłaszają 4-osobowe zespoły, które będą je reprezentowały.
 3. Konkurs jest jednoetapowy.
 4. Termin konkursu: 07.11.2018.
 5. Czas trwania: 45 minut,
 6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja złożona z nauczycieli matematyki Zespołu Szkól nr 1.
 7. W czasie trwania konkursu uczestnicy nie mogą:
 8. a) opuszczać sali
 9. b) korzystać z podręczników, książek oraz wszelkich środków łączności, np. telefonów.
 10. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy lub zakłócania prawidłowego przebiegu konkursu Komisja podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego zespołu klasowego.
 11. O kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów.
 12. Zwycięskie zespoły klasowe otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
 13. Przystępując do konkursu uczeń akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na zamieszczenie wyników na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy:

 1. Kazimierczak
 2. Surażyńska

RUSZA SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA

WIRTUALNE PIENIĄDZE, PRAWDZIWE EMOCJE!

5 listopada 2018r.  startujemy ponownie w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej.

Jest to nowoczesny projekt  składający  się z modułu edukacyjnego i  inwestycyjnego. Uczniowie mogą najpierw poznać teoretyczne podstawy działania rynku, a potem sprawdzić swoją wiedze w praktyce.

Z naszej szkoły w grze uczestniczy 50 uczniów zarejestrowanych w 18 zespołach.

Każdy zespół otrzymuje do dyspozycji wirtualne środki w kwocie 20 000 zł., dostęp do notowań on line oraz do platformy internetowej, która umożliwia  zakup i sprzedaż akcji  spółek giełdowych. W aktywnym zarządzaniu środkami finansowymi biorą udział uczniowie z klas I-IV o kierunku logistycznym. Inwestowanie potrwa w I etapie do 11 stycznia 2019 r. a celem gry jest wypracowanie jak największego zysku.

Uczestnicy gry rozstrzygają takie same dylematy, jakie na co dzień mają prawdziwi inwestorzy, np. w który sektor gospodarki zainwestować? której spółki akcje wybrać? Uzgodnione w zespołach strategie inwestycyjne są realizowane na drodze składania zleceń giełdowych. Akcje już znajdujące się w portfelach inwestycyjnych  są codziennie wyceniane według cen rynkowych. Na koniec każdego dnia publikowany jest ranking zespołów.

SIGG uczy i bawi. Uczy nie tylko gry na giełdzie, ale też pracy w grupie, obserwacji sytuacji politycznej i gospodarczej kraju, wyciągania wniosków i podejmowania decyzji.

Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerem strategicznym jest Fundacja im. Lesława A. Pagi. Projekt został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Finansów.

                                                Życzymy trafnych decyzji inwestycyjnych!.

 1.                                                    Jóźwiak

100 LAT – PROSTY RACHUNEK

Obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości stały się inspiracją dla naszych matematyczek, p. Anny Surażyńskiej i p. Joanny Kazimierczak, które podjęły w tej dziedzinie dwie ciekawe inicjatywy. Pierwszą z nich jest szkolny konkurs matematyczny „10 x 10 zadań na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, przeznaczony dla uczniów klas I i II i przewidziany na 7 listopada 2018r. Kolejnym pomysłem matematyczek jest akcja, która polegać będzie na rozwiązaniu z młodzieżą klas maturalnych 100 zadań i odbędzie się ona w sobotę 10 listopada br.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl