Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2022 i przyznano honorowy tytuł „Złotej Szkoły 2022”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i stylizacji ubiorów konstruowania i modelowania formy odzieży, technologii... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta, Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego... (kliknij ikonę po więcej)

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Link dla kandydatów do szkoły - zakładanie konta i wypełnianie wniosku: www.ciechanow.edu.com.pl


KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIK  PROGRAMISTA - 30 uczniów

TECHNIK ELEKTRYK - 15 uczniów

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY - 15 uczniów

TECHNIK INFORMATYK - 30 uczniów

TECHNIK LOGISTYK – Oddział  Przygotowania Wojskowego - 30 uczniów

Test sprawnościowy - dodatkowy termin

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

6 czerwca 2022 roku odbył się II etap Konkursu języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych organizowany przez nauczycielkę języka angielskiego – Annę Cejmer oraz nauczycielkę języka niemieckiego – Renatę Kreft. Była to już XII edycja Konkursu z języka angielskiego i VIII edycja z języka niemieckiego. 

Celem Konkursu jest inspirowanie i zachęcanie młodzieży z Ciechanowa i okolic do pogłębiania zainteresowań i wiedzy z zakresu leksyki, gramatyki, wiadomości kulturoznawczych dotyczących krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego, doskonalenia umiejętności językowych, popularyzacja kultury angielskiej i niemieckiej, umiejętność zaprezentowania się przed nowymi osobami, chęć sprawdzenia się, motywowanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, kształtowanie u biorącej w Konkursie młodzieży poczucia własnej wartości oraz promocja szkoły i działań MSCDN Wydział w Ciechanowie.

Konkurs był dwuetapowy. I etap – szkolny a II – międzyszkolny.

Do II etapu Konkursu zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów w części pisemnej. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów. Z obydwu języków do II etapu przystąpiło po 11 uczniów. O końcowym wyniku Konkursu decydowała suma punktów uzyskanych w części pisemnej I etapu i ustnej II etapu. W trakcie Konkursu uczniowie nie mogli korzystać z żadnych pomocy naukowych.

Wyniki z języka angielskiego:

I miejsce – Maria Tyszka ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie

II miejsce –  Amelia Czekałowska ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie

III miejsce – Weronika Czarnewicz ze Szkoły Postawowej nr 5 w Ciechanowie

                      Jakub Ptaszkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie

 

Wyniki z języka niemieckiego:

I miejsce – Jakub Szczyglak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie

II miejsce – Kamil Gruszczyński ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie

III miejsce –  Karolina Filipowicz ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie

                       Krzysztof Kurbanow ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie

 

Należy podkreślić, że wielu uczniów prezentowało bardzo wysoki poziom językowy. Komisja konkursowa była pod dużym wrażeniem niektórych uczniów. Płynność mówienia, wymowa, słownictwo i bogactwo językowe zasługują na uznanie. Jest to zapewne nie tylko praca uczniów na lekcjach, ale w przypadku niektórych uczniów również kontakt z „żywym językiem” z obcokrajowcami. Gratulujemy wszystkim nauczycielom, którzy pracują z tak zdolną i ambitną młodzieżą.

Zwycięzcy Konkursu otrzymali dyplomy, gadżety oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrody zarówno dla laureatów jaki i pozostałych uczestników konkursu ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie, MSCDN, Instytut Austriacki, Wydawnictwa Oxford i Pearson. Wszystkim sponsorom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Konkurs organizowany przez nauczycieli Zespołu Szkól nr 1 w Ciechanowie oraz MSCDN Wydział w Ciechanowie okazał się po raz kolejny sukcesem nie tylko dla uczniów i ich nauczycieli, ale także dla organizatorów. Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim nauczycielom i uczniom za udział w tym przedsięwzięciu oraz Dyrekcji wszystkich szkół za wyrażenie zgody na uczestnictwo młodzieży w Konkursie. Liczymy na dalszą współpracę. Do zobaczenia za rok!!!

 

                                                                                  Renata Kreft

 

Zapraszamy do BEMA 2022

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ NA ROK 2022. PRZYJDŹ DO BEMA ZACZNIJ REALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl