Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2022 i przyznano honorowy tytuł „Złotej Szkoły 2022”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych. ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

TECHNIK LOGISTYK - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. (kliknij ikonę po więcej)

Złota Tarcza 2022

Kapituła Rankingu 2022 „Perspektyw” przyznała naszej szkole Złotą Tarczę. Zajęliśmy 54 miejsce w kraju (na ponad 2000 techników w Polsce) i 12 w województwie mazowieckim, najlepsze w powiecie ciechanowskim. https://licea.perspektywy.pl/ranking/2022/pdf/ranking-technikow-2022.pdf

Technika są oceniane za pomocą następujących kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. W 2021r. szkoła miała 4 olimpijczyków, zdawalność na maturze 2021 na poziomie 81%, zdawalność na egzaminach zawodowych 2021 – 87%.

https://2022.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-technikow 

Ogłoszenie

Ogłoszenie. Praca szkoły od 20 grudnia 2021

Święto Niepodległości w Bemie

10 listopada 2021 r. 0dbyła się w szkole akademia z okazji 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Hasło przewodnie tej uroczystości to:

"Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana"

W montażu słowno-muzycznym, w którym brali udział uczniowie uczęszczający do naszej szkoły, przybliżono najważniejsze wydarzenia z historii Polski okresu zaborów i II Rzeczypospolitej.

Akademia odbyła się w kilku turach, tak by uczniowie wszystkich klas byli obecni na tej patriotycznej uroczystości.

Wszyscy przeciw AIDS

Dnia 22 listopada 2021 roku został ogłoszony szkolny konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „ Wszyscy przeciw AIDS „ W konkursie udział wzięli uczniowie z klas pierwszych i drugich. Celem konkursu było zachęcanie uczniów do pogłębiania podstawowej wiedzy z zakresu zakażeń wirusem HIV oraz kształtowanie poczucia tolerancji. Uczniowie przygotowali ogółem 23 plakaty, z których 3 zostały wyróżnione za zgodność z tematyką, pomysłowością oraz estetyką wykonania. Pierwsze miejsce zajęła Karolina Prus z klasy I T L, oraz dwa drugie miejsca Agata Morzyc z klasy IT L i Bartosz Gożdziewski również z klasy ITL. Gratulujemy.


Organizatorzy konkursu:
Agnieszka Maruszewska
Halina Stołowska

 

Uczniowie OPW  na obchodach Dnia Niepodległości 

 Nasi uczniowie klas mundurowych OPW wraz z wychowawcami włączyli się do uroczystych obchodów Dnia Niepodległości na terenie  5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej m. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój”.   O godzinie 12:00 na placu apelowym wszyscy zgromadzeni wspólnie odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. W tym czasie na maszt została wciągnięta Flaga Polski. Był to bardzo podniosły i wzruszający moment. W Sali Tradycji przygotowano dla odwiedzających prezentację umundurowania wojskowego oraz sprzętu żołnierza lekkiej piechoty. Zorganizowano również punkt informacyjno-rekrutacyjny.

W związku ze świętem zostały połączone dwie ogólnopolskie akcje: „Niepodległa do Hymnu” oraz „Dzień szacunku dla munduru”.

Pod tablicą  przy bramie koszar, która upamiętnia rozpoczęcie w dniu 11 listopada 1918 roku formowania się 32 Ciechanowskiego Pułku Piechoty złożono kwiaty.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl