Dni wolne

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
w roku szkolnym 2021/2022

15.10.2021 (piątek po DEN)

02.11.2021 (wtorek po Wszystkich Świętych)

12.11.2021 (piątek po 11 listopada)

07.01.2022 (piątek)

02.05.2022 (poniedziałek)

04.05.2022- 06.05.2022 (środa, czwartek, piątek - matura - egzaminy pisemne)

 

17.06.2022 (piątek po Bożym Ciele)

03.06.2022 (piątek, egzamin zawodowy sesja letnia – cz. pisemna)

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl