Dyrekcja ZS1 w Ciechanowie

Krystyna Ślubowska - dyrektor

Maciej Wojciechowski - wicedyrektor

Piotr Kaczmarczyk -kierownik szkolenia praktycznego

 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek  800-1500

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl