Dyrekcja ZS1 w Ciechanowie

Krystyna Ślubowska - dyrektor

Maciej Wojciechowski - wicedyrektor

Piotr Kaczmarczyk -kierownik szkolenia praktycznego

 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek  800-1500