Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych. ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

TECHNIK LOGISTYK - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. (kliknij ikonę po więcej)

Obchody 100. rocznicy przybycia 11 Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza do Ciechanowa

W uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Dowódcom 11 Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edward udział wzięła delegacja Zespołu Szkół nr 1 z Panią Dyrektor Krystyną Ślubowską na czele. Uroczystość wspierali uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego (1 TL) wraz z wychowawcą klasy Panią Sylwią Zadrożną, którzy wystawili wartę honorową przy tablicy, składali wiązanki kwiatów od zaproszonych gości oraz odczytali rys historyczny 11 Pułku. Poczet sztandarowy wystawiła klasa mundurowa 3 TL.
Photo by: kadet OPW Michalina Nawrocka.
 

Uczennice Technikum Przemysłu Mody z elementami kosmetologii finalistkami Ogólnopolskiej Olimpiady tematycznej

Trzy uczennice II klasy Technikum przemysłu mody z elementami kosmetologii Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie: Zuzanna Klimkiewicz, Wiktoria Ostrowska i Natalia Żebrowska uzyskały tytuły finalistek Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży.

Organizatorem olimpiady był Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej odpowiadający za część merytoryczną oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

 Zawody centralne -  III stopnia stały na bardzo wysokim poziomie i obejmowały rozwiązanie testu złożonego z 60 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, na który składało się: 20% zadań zaawansowanych wykraczających poza ramy programowe nauczania w zawodzie oraz 80% zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności zawodowe z odzieżownictwa objęte podstawą programową i programem nauczania.

Przygotowania do Olimpiady odbywały się pod okiem nauczyciela przedmiotów zawodowych  p. Agnieszki Wichowskiej w systemie zdalnym, co wymagało od uczennic dużego zaangażowania i samodyscypliny pracy.  Włożony wysiłek zaowocował, nie tylko satysfakcją z uzyskania tytułu Finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady, ale dał również wymierne korzyści, ponieważ finalistki zwolnione są z etapu pisemnego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy)

Jesteśmy przekonani, że udział w olimpiadzie, a zwłaszcza uzyskanie tytułu finalisty ukształtuje lepszą przyszłość naszych absolwentów.

 

Uczeń ZS1 finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W dniach  21–30 maja 2021r. w Koszalinie odbył się ogólnopolski finał Olimpiady Innowacji Technicznych. Wzięło w nim udział 82 uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju wyłonionych w 21 eliminacjach okręgowych. Olimpiada organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR) przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Urzędem Patentowym RP.

Olimpiada jest organizowana na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. „W sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad” i skupia młodą inteligencję techniczną z całej Polski.  Jest wliczana na listę olimpiad przedmiotowych w ogólnopolskim rankingu szkół  organizowanym corocznie przez Perspektywy, co sprawia, że jest to impreza medialna, i prestiżowa.

 Z dumą informujemy, że uczeń Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie Bartosz Konarzewski uzyskał tytuł finalisty olimpiady ogólnopolskiej, dzięki któremu został  zwolniony już będąc uczniem klasy drugiej technikum informatycznego z części teoretycznej egzaminów zawodowych ze wszystkich kwalifikacji.

Uczestnictwo w Olimpiadzie wymagało od Bartosza Konarzewskiego niemałego wysiłku intelektualnego, zaangażowania i zdobycia wiadomości z wielu różnych dziedzin niepokrewnych z treściami nauczania w szkole, a także pokonania stresu i w kluczowym momencie zaprezentowania wiedzy.

Bartoszowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów, natomiast opiekunowi Panu Przemysławowi Grochowskiemu - kolejnych uzdolnionych uczniów, którzy sięgną po laur zwycięstwa.

  

Wizyta studyjna na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

 11 czerwca 2021 roku II klasa Technikum przemysłu mody z elementami kosmetologii miała możliwość odbycia wizyty studyjnej na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.  To jedyny w Polsce wydział kształcący specjalistów w zakresie włókiennictwa, wzornictwa i inżynierii materiałowej. Jego ponad 70-lenia tradycja oraz nieustanne polepszanie warunków studiowania, doskonalenie treści i metod kształcenia zapewnia znakomite przygotowanie najwyższej klasy specjalistów cenionych z branży mody w Polsce, Europie i świecie.

Wizyta rozpoczęła się na auli wykładowej gdzie młodzież przywitali  profesorowie uczelni - Prodziekan dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk  i dr inż. Barbara Niekraszkiewicz. Uczniowie wysłuchali informacji o kierunkach kształcenia prowadzonych na WTMWT, a następnie bardzo ciekawego wykładu zatytułowanego „Innowacje w świecie mody”, podczas którego dowiedzieli się m.in. o odzieży inteligentnej czy wykonanej z resztek … jedzenia.

Po części wykładowej nadszedł czas na pokazy laboratoryjne. Pod okiem specjalistów uczniowie mieli okazję poznać pracownie tkackie i przędzalnicze, obserwować proces projektowania, a następnie wykonania tkaniny żakardowej na krośnie oraz metodę skręcania włókien i obserwować mechaniczne plecenie sznurów. Mieli też możliwość poznać laboratorium metrologii włókien czyli miejsce badania ich właściwości fizycznych.

Poznali także  przystojnego "Newtona" – manekina, który służy naukowcom do badania komfortu cieplnego odzieży.

Czy się podobało?  ... z całą pewnością tak!!!  Już rezerwujemy terminy i czekamy na ponowne wizyty w przyszłym roku szkolnym :D

 

 

Poligonowe przetarcie kadetów

W ramach współpracy po między 5 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „RÓJ”, a klasą mundurową Oddziału Przygotowania Wojskowego z „Bema”, od 14 maja odbywają się zajęcia praktyczne kadetów, które prowadzone są przez instruktorów terytorialsów na obiektach wojskowych brygady.
Przygotowanie żołnierza do działania na polu walki to kolejny temat zajęć, które mazowieccy terytorialsi przeprowadzili na terenie placu ćwiczeń taktycznych Targonie. Kadeci poznali podstawowe sygnały dowodzenia oraz metody przemieszczania się po polu walki – techniki pokonywania terenu zarówno indywidualnie i w zespołach dwuosobowych, techniki pokonywania przeszkód, uczyli się zasad maskowania indywidualnego oraz prawidłowego trzymania broni. Wszystko po to, aby przybliżyć młodym adeptom rzemiosło żołnierskie. Staramy się, aby te zajęcia były zorganizowane w sposób atrakcyjny, ale chcemy również zapewnić jak największą realność i odwzorowanie szkoleń żołnierzy. Uzupełniamy szkolenie w elementy współzawodnictwa i zabawy tak, by były one atrakcyjne dla młodych ludzi oraz by zachęcić ich do jeszcze większego zaangażowania.
Instruktorzy prowadzący zajęcia dla kadetów w ramach współpracy z „Bemem” to żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w 51 batalionie lekkiej piechoty.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl