Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych. ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

TECHNIK LOGISTYK - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. (kliknij ikonę po więcej)

230 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja

Dziś przed pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej oraz pomnikiem Tadeusza Kościuszki Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema Pani Krystyna Ślubowska w towarzystwie wicedyrektora ppłk. rez. Karola Szczepaniaka oraz przy asyście kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) złożyli pamiątkową wiązankę kwiatów.
fot. kadet OPW Mateusz Kimona.
  

1 maja - 17 rocznica przystąpienia Polski do UE

17 lat temu, o północy 1 maja 2004 roku, Polska stała się członkiem UE. Akcesja była rezultatem długotrwałych wysiłków wielu rządów. Początki tego procesu sięgają zaś pierwszych miesięcy istnienia III RP
 
1 maja 2004 roku Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, Słowenią i z Węgrami wstąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Rządy państw Europy Środkowej traktowały integrację ze strukturami europejskimi jako ostateczne przełamanie istniejącego w latach 1945–1989 dwubiegunowego podziału kontynentu na konkurujące i wrogie obozy ideologiczno-polityczne.
 

Kształcenie postaw patriotycznych

Energa Operator przekazała szkole komputery

Dziękujemy za wsparcie szkoły w sprzęt komputerowy, który jest niezbędny we współczesnym nauczaniu, zarówno zdalnym, jak i stacjonarnym.  28 kwietnia w siedzibie Energi Operator S.A. w Gdańsku została podpisana umowa darowizny 51 sztuk komputerów, laptopów i monitorów przez Panią Prezes Alicję Barbarę Klimiuk, Panią Prezes Fundacji Magdalenę Kit – Krawczyk oraz Krystynę Ślubowską Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie. Komputery zostały przywiezione do szkoły i przekazane do pracowni.

Spółka Energa S.A. ma patronat nad kierunkami elektrycznymi naszej szkoły. Wspiera nie tylko rzeczowo, ale tez mobilizuje uczniów do nauki. Najlepsi uczniowie otrzymują  nagrody rzeczowe i stypendia za  wysokie wyniki w nauce. Pani Prezes zaproponowała innowacyjne rozwiązania jako poszerzenie treści programowych na przedmiotach elektrycznych i informatycznych. Na co dzień szkoła współpracuje z Oddziałem Energi w Płocku i dyrektorem Oddziału w Ciechanowie – Panem Krzysztofem Niemierzyckim.  Dziękujemy za wsparcie i pomoc w różnych obszarach realizacji programu edukacyjnego

23 kwiecień - 1935 Prezydent Ignacy Mościcki podpisał nową polską konstytucję

23 kwietnia 1935 roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki podpisał nową polską konstytucję, tak zwaną konstytucję kwietniową. W miejsce poprzedniego systemu, w którym najważniejszą rolę odgrywał parlament, wprowadzała ona ustrój oparty na silnej władzy prezydenta i rządu.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl