Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych. ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

TECHNIK LOGISTYK - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. (kliknij ikonę po więcej)

Monitory interaktywne w naszej szkole

Stawiamy na rozwój z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W ramach Programu MEN Aktywna Tablica i środków organu prowadzącego szkoła wyposażyła 4 pracownie w monitory  interaktywne , które mają za zadanie pomóc, ułatwić i uatrakcyjnić  przyswajanie wiedzy oraz umiejętności uczniom.

Monitor interaktywny równolegle oddziałuje na różne zmysły, co pozwala na bardziej efektywne przyswajanie wiedzy i zwiększa zainteresowanie lekcją. Poprawa koncentracji uczniów podczas lekcji z kolei pozwala na lepsze zrozumienie opracowywanego materiału. Monitor interaktywny umożliwia nauczycielom prowadzenie zajęć bez konieczności wykorzystywania klasycznej kredy lub tablicy suchościeralnej. Korzystanie z tablic i monitorów interaktywnych oraz innych urządzeń multimedialnych przyczynia się do szybszego przyswajania wiedzy, co skraca czas niezbędny do przerobienia normy programowej.

Lekcje prowadzone przy użyciu urządzeń multimedialnych są dużo ciekawsze w porównaniu do metod tradycyjnych, co wzbudza zainteresowanie uczniów i pozwala na prowadzenie lekcji w sposób bardziej uporządkowany i angażujący. Urządzenia interaktywne z pewnością przyczyniają się do szybszego i bardziej przyjemnego przyswajania wiedzy przez uczniów, czemu dowodzą liczne badania.

Zdalne prelekcje

Od kilku dni odbywają się zdalne prelekcje z uczniami klas III i IV Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema z przedstawicielami 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (5 MBOT) oraz z Wojskowej Komendy Uzupełnień z Ciechanowa (WKU Ciechanów). Spotkania dotyczą różnych form pełnienia służby wojskowej, przybliżenia wszelkich aspektów związanych  z rekrutacją, szkoleniem oraz powołaniem do czynnej służby wojskowej.

 

 

„Razem na Święta”

Grudzień w Zespole Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie upłynął pod znakiem pomocy potrzebującym. Były to działania zainicjowane przez dyrekcję szkoły, Samorząd Uczniowski oraz uczniów klasy 1 TL, realizującej program Ministerstwa Obrony Narodowej Oddziały Przygotowania Wojskowego.

 

Wszystko zaczęło się od akcji MEN „Razem na Święta” – jej celem jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. 8 i 9 grudnia br. ZS nr 1 zorganizował zbiórkę darów dla dwóch grup odbiorców. Pierwsza z nich to osoby starsze, kombatanci, podopieczni MOPS-u  w Ciechanowie, druga - schronisko dla zwierząt w Pawłowie. Oprócz wsparcia materialnego  w postaci chemii, żywności, artykułów higienicznych itd. można było również wykonać kartki z życzeniami świątecznymi, samodzielnie przygotować słodkie upominki i ozdoby świąteczne.

Obie akcje pod względem logistycznym zostały zabezpieczone przez Patronacką Jednostkę Wojskową – 5 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej.  

 

Warto wspomnieć, że w tym samym czasie z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego szkoła włączyła się do akcji „Nadzieja dla Laury”. Zbierano ozdoby świąteczne i słodkie wypieki, które w najbliższą sobotę zostaną wystawione na kiermaszu świątecznym.

 

Obie akcje cieszyły się dużym zainteresowaniem i były wspierane zarówno przez uczniów i rodziców, jaki i pracowników oraz nauczycieli ZS nr 1. Dyrekcja szkoły dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w niniejszych przedsięwzięciach.

 

https://warszawa.tvp.pl/619054/kurier-mazowiecki - o akcji w Ciechanowie od 6:53 minuty

Jasełka 2020

VIII Akademickie Targi Pracy

 

VIII Akademickie Targi Pracy,  Kongres Interesariuszy PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

 

Biuro Karier Partner Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego  w Ciechanowie  zaprasza na VIII Akademickie Targi Pracy połączone z  Kongresem Interesariuszy PUZ zatytułowane Student, praktyka, praca w dobie pandemii które odbędą się 10  grudnia 2020 roku o godz. 10.00  w formie online.

 

Zaproszeni pracodawcy:                                                               

1. Sofidel Poland
2. LUBAZ Sp. z o.o.
3. Bell Polska Sp. z o.o.
4. Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
5. Metaltech
6. T4B
7. Norcospectra
8. Jawar
9. Przychodnia „Arnica”
10. Perfect System
11. Lubaz
12. Agencja zatrudnienia Bimserwis
13. Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Instytucje:

  1. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie                          
  2. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ciechanowie
  3. Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
  4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie
  5. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
  6. Wojska Obrony Terytorialnej

LINK na Platformie MEET meet.google.com/jqy-nykv-hze  

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl