Konkurs wiedzy o gen. Józefie Bemie Patronie Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie

Cele konkursu:

 

  1. Popularyzowanie wiedzy o życiu i działalności gen. Józefa Bema.
  2. Rozwijanie zainteresowań historycznych epoką XIX wieku – czasami powstań narodowowyzwoleńczych.
  3. Pogłębienie wiedzy o postaci gen. Józefa Bema, powstaniu listopadowym i Wiośnie Ludów.
  4. Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla wartości narodowych.

 

Konkurs kierowany do uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie. Odbędzie się 14 III 2019 r. o godz.08:50 (2 godzina lekcyjna) w sali 308.

 

      Organizator: Sławomir Mosakowski

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl